Právny štát v EÚ: Všetci by mali kontrolovať všetkých, navrhuje Nemecko a Belgicko

Belgický minister zahraničia Didier Reynders (L) a nemecký štátny tajomník pre európske záležitosti Michael Roth (R). [EPA/Olivier Hoslet]

Nemecko-belgický návrh kontroly právneho štátu v EÚ predpokladá dobrovoľnú účasť a žiadne sankcie. Na oplátku sľubujú objektivitu a rovnaké zaobchádzanie.

Európsky semester je existujúci cyklus kontroly dodržiavania rozpočtových záväzkov a rozpočtovej zodpovednosti v členských štátoch. Nemecký štátny tajomník Michael Roth a belgický minister Didier Reynders navrhujú niečo podobné pre hodnotenie stavu právneho štátu v členských krajinách.

O vylepšenom mechanizme na mapovanie pravidiel právneho štátu sa v Únii hovorí už dlhšie. Je to najmä pod vplyvom problémov v Poľsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Všetci si uvedomujú, že hoci je spustenie sankčného článku 7 Lisabonskej zmluvy silným signálom, má tento postup viaceré problémy.

Krajiny, voči ktorým sa použije, ho označujú za spolitizovaný a nespravodlivý. Reálna hrozba sankcií je slabá, kdeže sa vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov.

Ministri z Nemecka a Belgicka navrhujú, aby bol nový proces založený na „objektívnych kritériách“ a uplatňoval sa na všetkých účastníkov.

„Máme veľmi širokú väčšinu, viac ako 20 krajín, ktoré podporujú zavedenie vzájomného hodnotenia pokiaľ ide o právny štát,“ povedal Belgičan Didier Reynders novinárom v Bruseli. Belgicko niečo podobné navrhuje už tri roky ale doteraz sa nepodarilo získať podstatnejšiu podporu.

Právny štát v Maďarsku nezlyháva viac ako v iných členských štátoch Únie, tvrdí maďarská štátna tajomníčka

Súčasný Európsky parlament by už nemal prijímať rozhodnutia týkajúce sa migrácie, pretože nereprezentuje vôľu európskych občanov, tvrdí maďarská štátna tajomníčka pre vzťahy s Úniou Judit Vargová.

Štáty by si mali vzájomne kontrolovať oblasti uplatňovania princípu právneho štátu, nezávislosti súdnictva, efektívnej súdnej ochrany a právnej istoty.

Na začiatku by sa diskusia mala odpichnúť od podkladov z „preddefinovaného súboru zdrojov“, národných, európskych a tiež od medzinárodných organizácií. Nasledovať by mali pravidelné diskusie na expertnej úrovni a napokon aj politické na okraj Rady pre všeobecné záležitosti (GAC).

Dobrovoľný a bez sankcií

Tento mechanizmus nemá mať žiadne právne dôsledky a nepredpokladá žiadne sankcie. Účasť na tejto výmene bude dobrovoľná. Ambíciou samozrejme je zapojiť všetky členské štáty. Bude to inkluzívny formát a s každým sa bude zaobchádzať rovnako, uisťujú navrhovatelia.

„Možno by náš mechanizmus mohol vybudovať mosty medzi Východom a Západom, Severom a Juhom, aby sme prekonali stereotypy,“ tvrdí Michael Roth. Procedúra podľa článku 7 viedla podľa neho k mnohým nedorozumeniam.

Nový mechanizmus však postup podľa článku 7 určite nemá nahradiť, skôr by jeho diskusie mali spusteniu predchádzať.

O nemecko-belgickom návrhu sa diskutovalo na rannom stretnutí ministrov, pred rokovaním Rady pre všeobecné záležitosti. Názor Európskej komisie je, že nový formát má rešpektovať to, čo už v EÚ a v európskych zmluvách existuje. Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans návrh víta, ale zároveň ubezpečuje, že to neznamená, že sa zastavia prebiehajúce procedúry podľa článku 7 voči Poľsku a Maďarsku.

Na otázku novinára, či sa z kontrolovania právneho štátu v EÚ nestáva neprehľadná „džungľa“ Timmermans odpovedá: „Určite to nevidím ako džungľu, je to skôr ružová záhrada.“

Každý členský štát by sa mal podľa podpredsedu Komisie pripraviť na dohľad ostatných a zároveň na to, byť tým, kto hodnotí. Návrh opatrne podporilo slovami ministra aj súčasné rumunské predsedníctvo v Rade EÚ.

„Pridáme sa k takémuto mechanizmu, ak budeme mať všetky záruky nestrannosti, objektivity,“ reagoval poľský minister Konrad Szymanski.

Mechanizmus by mohol začať fungovať už koncom tohto roka. „Fínsko prisľúbilo, že si dá túto procedúru do zoznamu svojich priorít predsedníctva v Rade EÚ“, povedal Reynders. Helsinki preberajú predsedníctvo v júli 2019.

Michael Roth novinárom pripomenul, že na stole je okrem článku 7, možnosti žaloby na Súdnom dvore EÚ stále aj mechanizmus, ktorý prepája vyplácanie zdrojov z európskeho rozpočtu na dodržiavanie princípov právneho štátu. „Chceme posilniť vzťah medzi viacročným finančným rámcom  a právnym štátom,“ povedal. Prislúchajúca legislatíva sa rokuje paralelne s novým sedemročným rozpočtom EÚ.

Hlasovanie o zmrazení eurofondov štátom podkopávajúcim právny štát rozdelilo europarlament

Väčšina slovenských europoslancov hlasovala proti návrhu podmieňovať prístup k peniazom z rozpoštu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Nový sankčný mechanizmus podporili len Eduard Kukan a Boris Zala. 

Weber má vlastný nápad

Iný a radikálnejší plán načrtol v článku pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine top kandidát európskych ľudovcov, Nemec Manfred Weber. Stav právneho štátu by mal byť podľa  textu, ktorý napísal s bývalým ústavným sudcom, pravidelne vyhodnocovaný nezávislou expertnou radou bývalých sudcov. Ak by išlo o závažné nedostatky, vec by sa posunula Súdnemu dvoru EÚ.

Ak tento súd povie, že krajina pochybila, Európska komisia navrhne poloautomatické sankcie. Zastaviť by ich bolo možné len väčšinou hlasov v Rade EÚ alebo v Európskom parlamente.