Rada Európy: Protikorupčné opatrenia v slovenskom parlamente sú neuspokojivé

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v Štrasburgu. [EPA-EFE/Patrick Seeger]

Slovenská odozva na nedostatky pri zavádzaní protikorupčných opatrení v parlamente, súdnictve a prokuratúre, je podľa Rady Európy „sklamaním“. Najproblematickejšie oblasti sa týkajú aktivít poslancov, vrátane ich styku s lobistami, či prijímania darov. Okrem Slovenska odporúčania neplní len Srbsko a Turecko.

Rada Európy už po štvrtý krát hodnotila stav prevencie korupcie vo vzťahu k poslancom, sudcom a prokurátorom. Podľa nich je od vydania odporúčaní v roku 2019 na Slovensku splnená len polovica z nich.

Skupina štátov proti korupcii (GRECO), protikorupčný monitorovací orgán Rady Európy, vo svojej hodnotiacej správe prezentovala Slovenskej republike 16 odporúčaní. Z nich až osem nebolo zhruba do októbra minulého roka splnených.

„Celková odozva na odporúčania je sklamaním,“ píše sa v správe, ktorá bola zverejnená dnes (3. februára).

Odporúčania skupiny, ktoré boli naposledy publikované pred dvoma rokmi, neplní dostatočne okrem Slovenska len Srbsko a Turecko. V najnovšom hodnotení však GRECO reflektuje aj aktivity novej vlády.

Najproblémovejšia je Národná rada

Najproblematickejšie sú pre Slovensko stále tri oblasti, ktoré sa týkajú poslancov Národnej rady.

Prvou sú štandardy pre poslancov pri ich styku s lobistami, respektíve inými osobami, ktoré chcú ovplyvňovať verejnú politiku. Hoci sa návrh etického kódexu v parlamente pripravoval, ani novej vláde sa nepodarilo prijať ho. Koalícia pod vedením Igora Matoviča však za jednu z priorít svojho programového vyhlásenia označila opatrenia v tejto oblasti. Malo ísť o kombináciou právnej úpravy, povinného registra lobistov a kódexu správania.

GRECO napriek tomu konštatuje, že „do dnešného dňa neboli poskytnuté žiadne nové návrhy právnych predpisov o transparentnosti legislatívneho procesu a usmerneniach pre poslancov pri styku s lobistami“.

Kompromis s Varšavou a Budapešťou oddiali uplatňovanie mechanizmu právneho štátu

Lídri EÚ majú na stole kompromis, ktorý s Poľskom a Maďarskom dohodlo nemecké predsedníctvo Rady EÚ. Krajiny stiahnu svoje veto rozpočtu Únie a Plánu obnovy za cenu odkladu účinnosti mechanizmu právneho štátu do času, kým ho neposúdi Súdny dvor EÚ.

Druhou problémovou oblasťou boli usmernenia o prevencii konfliktov záujmov a prijímania darov, ako aj zneužívaní funkcie. Slovensko malo prijať kódex správania poslancov Národnej rady, spolu s mechanizmom dohľadu a sankcií pri jeho nedodržiavaní. Orgány argumentovali, že sa návrh kódexu do parlamentu nedostal pre minuloročné parlamentné voľby. Počas nového volebného obdobia však chcú „preskúmať možnosti“.

Do tretice má Slovensko problém s dohľadom a vymáhaním pravidiel o konflikte záujmov a majetkových priznaní. Hoci ústavný zákon o ochrane verejného záujmu bol prijatý, skupina nabáda aj na revidovanie mandátu Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady.

„Vo vzťahu k poslancom parlamentu, nie je možné od predchádzajúceho Dodatku zaznamenať žiadny výrazný pokrok,“ konštatuje protikorupčný monitorovací orgán Rady Európy.

Nedostatky v súdnictve a prokuratúre

Okrem trojice najproblémovejších oblastí GRECO hovorí aj o šiestich otáznikoch, ktoré Slovensko naďalej „uspokojivo“ neplní. Týkajú sa pravidiel o prijímaní darov a iných výhod pre poslancov, ich priznaní o finančných pomeroch a sponzoroch.

V oblasti súdnictva ide o presnejšie pravidlá v zásadách sudcovskej etiky, či prijímania darov a povinnosti priznať záväzky, teda vlastné dlhy či úvery.

Vo vzťahu k prokuratúre boli len čiastočne splnené odporúčania o majetkových priznaniach prokurátorov, pričom GREKO znepokojuje najmä fakt, že prokurátori nezverejňujú hodnotu svojho majetku v takej podobe, aby bola možná ich verejná kontrola. Nedostatočne doriešené sú aj povinnosti prokurátorov priznať svoje dlhy a úvery, ako aj dary nad určitú hodnotu. Hranica daru nad 6 600 eur sa skupine zdá privysoká.

Európsky týždeň | Hlavná európska prokurátorka počas návštevy Slovenska pripomenula, že korupcia zabíja

Laura Codruța Kövesi počas návštevy Slovenska vysvetľovala význam Európskej prokuratúry a predpoklady, za ktorých bude vedieť efektívne chrániť európske peniaze. 

Zverejnením tejto správy sa podľa GRECO končí konanie o stave plnenia vo vzťahu k Slovensku, no slovenské orgány môžu skupinu naďalej o vývoji a progrese informovať. Monitorovací orgán štátnu správu napokon vyzýva, „aby v najskoršom možnom termíne schválili publikovanie správy“ a zverejnili ju.