Slovenská a svetová veda príde za verejnosťou cez online štúdio a webináre

Európska noc výskumníkov 2019 v Starej tržnici v Bratislave. [SOVVA]

Už v piatok (27. novembra) sa napriek zložitej situácii koná festival Noc výskumníkov 2020. Viaceré online formáty budú prezentovať slovenskú a svetovú vedu z mnohých oblastí.

Mottom aktuálneho ročníka Európska noc výskumníkov je „Veda bez hraníc“. Odkazuje ním na prekračovanie geografických hraníc aj hraníc bežného poznania. Najväčší popularizačný festival sa aj tento rok v upravenom formáte pokúsi verejnosti ukázať, ako výsledky vedy, ktoré búrajú fyzické a mentálne hranice, využívame v každodennom živote.

„Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu,“ pripomínajú organizátori.

„Nobelovky“, americká astronautka aj prezentácie s efektami

Pandémia ovplyvnila takmer všetky oblasti života, špeciálne stretávanie sa ľudí a veľké akcie, akou Noc výskumníkov na Slovensku už tradične je. Tento rok sa preto aktivity festivalu vedy prenesú do online priestoru a cez neho aj do škôl po celom Slovensku. Maximálne pestrý program festivalu je určený pre všetky vekové kategórie.

„Online experimenty budú počas dňa doplnené aj sériou prednášok v rámci ktorých sa dozviete viac o histórií Egypta, neutrínach, kvantových technológiách, ale aj chémii vôní. Zároveň so slovenskými expertmi priblížme za čo boli tento rok udelené Nobelove ceny, približuje program Martina Šinková, projektová manažérka Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

„Všetky prezentácie budú sprevádzané hologramami a 3D efektami, ktoré sme na Slovensku ešte nemali možnosť vidieť. Už sa to stáva takmer tradíciou a aj tento rok si budeme môcť pozrieť prezentáciu americkej astronautky Jeanette J. Epps, ktorá sa práve pripravuje na svoju vesmírnu misiu,“ dodáva Šinková.

Stojí za Nocou výskumníkov: "Pocitológia" je najaplikovanejšia veda na Slovensku

Na začiatku si veľa ľudí myslelo, že vedci na akadémii vied vyzerajú ako Majster N, vedu sme vtedy ťahali do “chrámu konzumu”, spomína PETRA LIPNICKÁ. Spolu s DANIELOM STRAKOM zo SOVVA vysvetľujú, v čom chcú slovenskej vede pomáhať do budúcnosti.

Program novembrovej Noci výskumníkov pozostáva hlavne z online štúdia (registrácia), online webinárov Science café s názvom Veda bez hraníc a online návštev vedcov na školách po celom Slovensku.

Štúdio po oficiálnom otvorení prinesie prezentácie výskumu oceneného Nobelovými cenami za rok 2020 zo strany slovenských vedcov z rovnakého oboru. Dopĺňať ich budú prezentácie slovenských vedcov a diskusie s hosťami moderované editormi portálu EURACTIV na témy:

Zo štúdia prebehne aj aktivita Vedecký kuriér, ktorá vedeckú prácu dostane priamo k deťom.

Paralelne so štúdiom bude prebiehať 16 zoom webinárov Science café s názvom Veda bez hraníc v dvoch tematických okruhoch: Človek a príroda  a Človek a technológie.  Návštevníci budú mať  možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Zaregistrovať na jednotlivé webináre sa môžete na tejto linke.

Vedci na školách 

Ďalšou časťou Noci výskumníkov sú online návštevy vedcov na školách po celom Slovensku. „Naši vedci budú mať počas Noci výskumníkov možnosť navštíviť školy, ktoré dali základ ich ďalšiemu štúdiu a vedeckej kariére a zároveň tak motivovať ďalšie generácie, aby sa o vedu zaujímali,“ hovorí Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, ktorá je partnerom podujatia.

„Kontakt s vedou je, nielen v takto náročnom období, pre budúci rozvoj záujmu deti o vedu mimoriadne dôležitý. Keďže tento rok nie je možné sa s vedcami stretnúť, aspoň touto cestou chceme pripojeným žiakom umožniť pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ SOVVA, Daniel Straka.

Podujatie Európska noc výskumníkov 2020 sa na Slovensku uskutočňuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je podporený rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 954862. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.

Hlavný organizátor podujatia je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EURACTIV.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR.