Slovensko bude mať zastúpenie v komisii kľúčovej pre európsku prokuratúru

Ilustračné foto: Spravodlivosť [Pixabay]

Rada ministrov schválila zoznam členov komisie, ktorá bude vyberať hlavného európskeho prokurátora a posudzovať vhodnosť národných nominácií na európskych prokurátorov. V komisii bude aj Slovák Ján Mazák.

Európska prokuratúra (EPPO) je novovznikajúcou decentralizovanou inštitúciou, ktorá bude stíhať najmä veľké podvody s európskymi peniazmi a v budúcnosti možno aj medzinárodný terorizmus. Vznikla ako posilnená spolupráca 24 členských krajín EÚ.

V tomto období sa dokončujú prípravné práce, predtým, než sa začne reálny výber európskych prokurátorov. S tým súvisí aj rozhodnutie, ktoré v utorok 18. 9. urobila Rada EÚ pre všeobecné záležitosti. Schválila zoznam členov tzv. výberovej komisie (panel).

Ide o kľúčový orgán z hľadiska personálneho obsadenia hlavného európskeho prokurátora a európskych prokurátorov. Panel má 12 členov, nie je v ňom teda zastúpená každá členská krajina, ktorá sa na EPPO podieľa.

Jej členom bude Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu SR (2000-2006), profesor európskeho práva na UPJŠ v Košiciach a poradca prezidenta Andreja Kisku. Má tiež skúsenosti s pôsobením pri Súdnom dvore EÚ.

Členov výberového panelu navrhla Európska komisia, v utorok ho definitívne odobrili členské štáty. Zloženie zohľadnilo geografickú a rodovú vyváženosť ako aj zastúpenie rôznych právnych systémov členských štátov.

Čo bude panel robiť?

Panel bude zostavovať shortlist (užší výber) kvalifikovaných kandidátov na funkciu hlavného európskeho prokurátora.  

Na finálnom mene sa musia potom zhodnúť Európsky parlament aj členské štáty (Rada).

Panel bude tiež vypracovávať odôvodnené stanoviská ku kvalifikácii kandidátov na pozície európskych prokurátorov. Každá krajina bude mať jedného európskeho prokurátora, ktorý bude pôsobiť v centrále a dohliadať (spolu s komorami) na prácu (minimálne) dvoch delegovaných európskych prokurátorov pracujúcich v členskom štáte.

Ak sa strácate, pozrite si infografiku:

Ako bude fungovať Európsky prokurátor (INFOGRAFIKA)

Úrad európskeho prokurátora má začať fungovať približne v polovici budúceho roka, Slovensko bude jeho súčasťou. Prinášame prehľad jeho kompetenciami a vnútornou štruktúrou.

Dôležité je, že návrhy na európskych prokurátorov, budú prichádzať z členských štátov. Ako sa tieto návrhy generujú určuje slovenský zákon, ktorý 17. septembra schválila Národná rada SR.

12-členný medzinárodný panel, v ktorom sedí aj Ján Mazák, bude kontrolným sitom nad 3 národnými nomináciami. Posudzovať bude okrem odbornosti aj integritu a nespochybniteľnú nezávislosť kandidátov. Z troch nominácii na základe posudku panelu schváli jedno meno Rada EÚ.

Slovenské podmienky

Na Slovensku bude výberové konanie pre spomínané 3 nominácie verejné a bude ho robiť 5-členná komisia, ktorú menuje generálny prokurátor v zložení: 2 zástupcovia Rady prokurátorov, 1 zástupca generálneho prokurátora, 1 zástupca Súdnej rady a jeden zástupca ministerstva spravodlivosti.

Zúčastniť sa výberu na európskeho prokurátora sa na Slovensku môžu len prokurátori, spĺňajúci ďalšie požiadavky. Tento moment slovenského zákona spochybnil v texte na Denníku N práve Ján Mazák. Tvrdil, že obmedziť výber na prokurátorov ide proti nariadeniu EÚ o európskej prokuratúre.

Denník N: Chystá Slovensko ďalší pokus o medzinárodné znemožnenie sa?

Tvorí sa Európska prokuratúra a výber slovenského kandidáta opäť nemusí dopadnúť dobre, píše pre Denník N JÁN MAZÁK.