Slovensko nevie nájsť európskeho prokurátora, zmierni vekové kritérium

Na snímke generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovej konferencie 16. júla 2018 v Bratislave. [TASR/Martin Baumann]

Do výberového konania, z ktorého majú vzísť tri nominácie, sa neprihlásil žiadny uchádzač. Dôvodom sú náročné požiadavky na prax a jazykové znalosti.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na dnešné rokovanie vlády (6. marca) chirurgickú zmenu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora.

Ten upravuje predpoklady a proces výberu kandidátov v slovenských podmienkach pri rešpektovaní nariadenia EÚ o Európskej prokuratúre (EPPO).

„Európsky prokurátor“ je v tomto prípade prokurátor zo Slovenska, ktorý bude pôsobiť v kolégiu európskych prokurátorov zo všetkých zúčastnených členských krajín v Luxemburgu. Dohliadať budú na náhodne pridelené vyšetrovania v členských štátoch. Tie budú mať na starosti „delegovaní európski prokurátori“, ktorí budú pôsobiť na Slovensku na Úrade špeciálnej prokuratúry.

Kandidátom na európskeho prokurátora mohol byť podľa zákona schváleného minulý rok, uchádzač starší ako 40 rokov, ktorý najmenej 10 rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej 5 rokov bol prokurátor alebo sudca.

Jednou z ďalších podmienok definovanou v zákone je aj ovládanie anglického alebo francúzskeho jazyka na úrovni potrebnej pre výkon funkcie.

Mladší sú jazykovo pripravenejší

Ministerstvo spravodlivosti teraz navrhuje vypustiť vekovú podmienku.

„Uvedená úprava sa navrhuje aj vzhľadom na neúspešné výberové konanie na kandidáta na funkciu európskeho prokurátora v januári 2019 z dôvodu, že do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač,“ píše ministerstvo v dôvodovej správe.

Funkciu prokurátora na Slovensku možno vykonávať od veku 25 rokov. Ministerstvo hovorí, že ako garancia odbornosti pri európskom prokurátorovi bude stačiť ponechanie podmienky spojenej s praxou 10 rokov, z toho najmenej 5 rokov bol prokurátor alebo sudca.

„Pri tejto skupine prokurátorov je navyše predpoklad dobrej jazykovej vybavenosti, keďže ide o mladšiu generáciu prokurátorov, ktorí študovali v období, v ktorom sa kvalitné štúdium jazykov, najmä angličtiny stalo samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu,“ dôvodí.

Európske nariadenia nedefinujú konkrétnu požiadavku praxe. Hovorí ale, že majú mať “kvalifikáciu požadovanú na obsadenie najvyšších prokurátorských alebo sudcovských funkcií vo svojich členských štátoch a relevantné praktické skúsenosti z vnútroštátnych právnych systémov, finančného vyšetrovania a medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach.”

Výberové konanie zabezpečuje na Slovensku Generálna prokuratúra. Samotný výber má na starosti 5-členná výberová komisia, ktorej zloženie definuje rovnaký zákon. V prvom štádiu by mala čo najskôr vybrať tri nominácie ľudí spĺňajúcich podmienky na európskeho prokurátora zo Slovenska. Rada EÚ z nich vyberie jedného na základe posudku odborného panelu. Minimálny počet je 2 v každom štáte.

Delegovaní európski prokurátori sa budú vyberať až v budúcom roku. Ich počet Generálna prokuratúra dimenzuje na 3, plus vedúci a zástupca vedúceho oddelenia európskeho prokurátora. Minimálny počet delegovaných európskych prokurátorov v každom členskom štáte je 2.

 

Čo sa musí stať, kým začne fungovať Európska prokuratúra

Európska prokuratúra by mala vzniknúť do konca roka 2020. O tom, ako presne bude fungovať sa bude do veľkej miery rozhodovať v nasledovných dvoch rokoch. Časová os mapuje hlavné kroky.