Štáty bojujú proti zdravotným hriechom tvrdšie ako EÚ. Slovensko je skôr výnimkou

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Slovensko patrí k najliberálnejšími krajinám EÚ, pokiaľ ide o vládne opatrenia proti tabaku, alkoholu a nezdravým potravinám.

Veľká Británia má jeden z najnižších počtov fajčiarov v rámci Únie. Po Švédsku, je so 14 percentným podielom fajčiarov, na tom v rámci EÚ najlepšie. Vláda to pripisuje svojím politikám.

Veľká Británia bola prvá, dávno pred európskou reguláciou, ktorá zaviedla obrázkové zdravotné výstrahy na cigaretách. Spolu s Francúzskom boli medzi prvými štátmi, kde sa zaviedli generické obaly cigariet, zbavené akéhokoľvek marketingu.

V Spojenom kráľovstve sa cigarety sa nesmú vystavovať a nesmie sa fajčiť v aute, ak sa v ňom vezie osoba mladšiu ako 18 rokov. Krajina okrem toho zdaňuje nezdravé potraviny a obmedzuje reklamu naň, relatívne vysoko daní aj alkohol. Nedávno dokonca zaviedla minimálne ceny na jednotku alkoholu.

Británia chce ísť ešte ďalej. Konzervatívna vláda v rámci nedávno otvorenej verejnej konzultácie ohlásila ambíciu mať krajinu do roku 2030 úplne „bez dymu“ (smoke-free). Upozorňuje, že fajčenie je stále prítomné najmä v prostrediach, ktoré sú sociálne znevýhodnené. Jednou z výnimiek z prísnych verejných politík sú zatiaľ elektronické cigarety, ktoré vláda považuje sa súčasť stratégie odklonu od tradičného tabaku.

V rebríčku 2019 Epicenter Nanny State Index (Index opatrovateľského štátu) sa Británia umiesťuje na popredných priečkach, hoci ju najnovšie začínajú predbiehať pobaltské krajiny.

Rebríček mapuje „najhoršie a najlepšie miesta na jedenie, pitie, fajčenie a vapovanie“, inými slovami, pozerá sa na reguláciu, zdanenie a ďalšie obmedzenie vo vzťahu k spotrebe alkoholu, tabaku a nezdravých potravín (bohaté na cukry, tuky a soli). Na takéto zásahy majú autori indexu vyhranený názor, považujú ho za štátny „donucovací paternalizmus“, ktorý zaobchádza s občanmi ako s deťmi.

Autori konštatujú, že v EÚ sú tieto politiky na vzostupe a národné vlády sú tvrdšie na alkohol a tabak ako to žiadajú európske pravidlá.

Index “opatrovateľského štátu” sleduje tri hlavné oblasti: alkohol, nikotín (cigarety a elektronické cigarety) a jedlo a nealko nápoje. V rámci nich boduje akúkoľvek verejnú politiku, ktorá má za cieľ znížiť spotrebu týchto legálnych ale zdraviu objektívne škodlivých produktov. Ide napríklad o zvyšovanie cien (cez dane), obmedzenie výberu, obmedzenie spotrebiteľov, obmedzenie informácií z reklamy, či znížená kvalita produktov. Dáta odrážajú platný právny stav k januáru 2019.

Slovensko skôr na chvoste

Čím vyššie bodové skóre, tým viac vládnych zásahov či obmedzení a vyššie miesto v rebríčku. Slovensko sa v indexe nachádza na 26 z 28 sledovaných členských krajín EÚ. Nižšie je už len Česká republika a Nemecko. Rebríčku naopak kraľuje Fínsko, Litva a Estónsko. Spomínaná Veľká Británia je štvrtá. Zo susedných krajín je vďaka výrazným politikám Maďarsko na 5. mieste.

Slovensko figuruje v zelenej, najmenej regulujúcej skupine štátov, pre alkohol aj tabak. Na pivo má spotrebné dane nízke, na víno, s výnimkou šumivého, žiadne. Vyššia je daň na tvrdý alkohol ale v porovnaní s inými krajinami je tiež pod európskym priemerom. Na druhej strane, existujú isté časové a obsahové obmedzenia na reklamu na alkohol. Slovensko je tiež jednou zo 4 krajín EÚ, kde je nulová tolerancia za alkohol za volantom.

Z pohľadu autorov indexu opatrovateľského štátu, na ktorom sa za Slovensko podieľal think-tank INESS, je pozitívne aspoň to, že Slovensko v roku 2017 legalizovalo domáce pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu, hoci prísne regulovaného.

Na Slovensku je stále povolené fajčiť v reštauráciách a baroch, ak majú stavebne oddelenú fajčiarsku časť. Cigarety sa síce nedajú kúpiť v automatoch, ale neplatí zákaz ich vystavovania. Spotrebná daň na tabak je na Slovensku tiež výrazne nižšia ako vo väčšine krajín EÚ. Elektronické cigarety reguluje Slovensko priemerne, je na 15. mieste. Na tekuté náplne do e-cigariet zatiaľ nebola uvalená spotrebná daň. V máji 2017 Slovensko zaviedlo špecifickú spotrebnú daň na bezdymové produkty, ktorá sa zvýšila v roku 2019.

Slovensko je z členských štátov EÚ úplne najliberálnejšie pokiaľ ide o nezdravé potraviny a nápoje.