Súdny dvor Únie zastavil disciplinárne konania sudcov v Poľsku

Líder strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski, apríl 2020 [EPA-EFE/Radek Pietruszka]

Poľsko musí okamžite pozastaviť uplatňovanie zmien v právomociach disciplinárnej komory Najvyššieho súdu. Rozhodol o tom v stredu Súdny dvor EÚ.

Súd Európskej únie nariadil Poľsku pozastaviť právomoci disciplinárnej komory Najvyššieho súdu a kontroverzné disciplinárne konanie voči sudcom, pokým nerozhodne o tom, či je táto komora dostatočne nezávislá podľa ustanovení práva EÚ.

Súd v správe pre médiá pripomenul, že Poľsko v roku 2017 prijalo nový disciplinárny režim pre sudcov Najvyššieho súdu (Sąd Najwyższy) a všeobecných súdov. Legislatívna reforma vytvorila v rámci Najvyššieho súdu novú disciplinárnu komoru (Izba Dyscyplinarna), ktorej činnosť sa týka okrem iného aj disciplinárnych konaní voči sudcom Najvyššieho súdu a odvolacích konaní v prípade sudcov všeobecných súdov.

Kritici tejto reformy vrátane Európskej komisie tvrdia, že disciplinárna komora Najvyššieho súdu má priveľký politický vplyv a má právomoc vyšetrovať a trestať riadnych sudcov pre ich súdne rozhodnutia.

Poľskú reformu súdnictva spochybnil už druhý rozsudok Súdneho dvora EÚ

Poliaci poslali sudcov do dôchodku v rozpore s právom Únie. Ide už o druhý rozsudok Súdneho dvora EÚ v tomto duchu. 

Komisia tvrdí, že Poľsko prijatím nového disciplinárneho režimu pre sudcov nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ. Európska komisia preto v októbri 2019 podala žalobu na Súdny dvor. Komisia okrem iného tvrdí, že nový disciplinárny režim nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory, zloženej výlučne zo sudcov vybraných Národnou súdnou radou. Všetkých 15 sudcov Národnej súdnej rady bolo zvolených Sejmom, dolnou komorou poľského parlamentu, kde má väčšinu vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS).

V januári tohto roku Európska komisia požiadala Súdny dvor EÚ o vydanie predbežných opatrení, aby Poľsko až do vydania rozsudku Súdneho dvora o žalobe pre nesplnenie si povinnosti pozastavilo uplatňovanie ustanovení o disciplinárnej komore. Komisia si okrem toho vyhradila právo podať dodatočnú žiadosť smerujúcu k uloženiu pokuty, ak vyplynie, že Poľsko nesplnilo v plnom rozsahu predbežné opatrenia nariadené Súdnym dvorom EÚ.

Komisia v januári súd v Luxemburgu upozornila, že existuje „riziko nenapraviteľných škôd pre poľských sudcov“. Sudcovia v stredu prijatom rozsudku vyhoveli žiadosti eurokomisie o vydanie predbežných opatrení voči Poľsku a rovnako skonštatovali, že existuje riziko „vážneho poškodenia právneho poriadku EÚ“.

Súdny dvor EÚ zároveň oznámil, že o celej veci rozhodne v neskoršom termíne.