Trestne stíhané osoby môžu byť vydané do Británie aj po brexite

Zatýkanie. [Pixabay]

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie nemá za následok, že výkon európskeho zatykača vydaného týmto členským štátom má byť odmietnutý alebo odložený.

Súdna inštitúcia so sídlom v Luxemburgu pripomenula, že v roku 2016 vydala Británia dva európske zatykače na osobu menom R.O. (v januári 2016 a v máji 2016) na účely trestného stíhania za trestné činy vraždy, podpaľačstva a znásilnenia. Obvinený bol zatknutý v Írsku, kde je vo väzbe od 3. februára 2016.

Európsky zatykač by mal v Británii platiť až do brexitu

Proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie nie je podľa názoru generálneho advokáta európskeho súdu prekážkou pre vykonávanie európskeho zatykača až do momentu jeho zavŕšenia. 

R.O. podal námietku proti svojmu odovzdaniu do Spojeného kráľovstva Írskom, a to najmä na základe toho, že vznikajú otázky súvisiace s vystúpením Británie z Únie.

Brexit nie je „výnimočná“ okolnosť

Zodpovedná írska súdna inštancia sa obrátila s otázkou na Súdny dvor EÚ, či vzhľadom na nastávajúci brexit je povinná odmietnuť odovzdanie trestne stíhanej osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, do Spojeného kráľovstva, lebo inak by bolo jej odovzdanie povinné.

Súd skonštatoval, že oznámenie členského štátu o svojom úmysle vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy nemá za následok prerušenie uplatnenia práva Únie v tomto členskom štáte.

Samotné oznámenie úmyslu vystúpiť z EÚ nie je „výnimočnou“ okolnosťou, ktorá by mohla odôvodniť odmietnutie vykonať európsky zatykač vydaný týmto členským štátom.

Členské štáty môžu odmietnuť zatykač vydaný v Poľsku

Súdny dvor Európskej únie včera rozhodol, že krajiny EÚ môžu odmietnuť vykonať európsky zatykač ak sa obávajú, že obvinený nebude mať v krajine, ktorá ho vydala, spravodlivý súdny proces.

Súdny dvor tiež zdôraznil, že Británia je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a že zachovanie jej účasti na tomto dohovore nijako nesúvisí s jeho členstvom v Únii. Spojené kráľovstvo je tiež zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957.

Súdny dvor zastáva názor, že za takýchto okolností môže vykonávajúci súdny orgán vo vzťahu k osobe, ktorá má byť odovzdaná, predpokladať, že členský štát vydávajúci európsky zatykač uplatní svoje práva aj po vystúpení z Únie.