Únia má nové pravidlá pre výbušniny a boj proti financovaniu terorizmu

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Od 1. augusta vstupujú do platnosti prísnejšie celoeurópske pravidlá týkajúce sa výbušných prekurzorov. Uľahčia tiež cezhraničný prístup orgánov činných v trestnom konaní k finančným informáciám pri vyšetrovaní vyšetrovania trestných činov.

Nové pravidlá pomôžu predchádzať teroristickým činom obmedzením prístupu k nebezpečným látkam a posilnením záruk a kontrol pri predaji nebezpečných chemikálií, ktoré môžu byť použité na výrobu improvizovaných výbušnín.

Nové opatrenia znamenajú zákaz niektorých chemických látok, harmonizujú pravidlá pre klasické aj internetové nákupy, obmedzia prístup širokej verejnosti k nebezpečným látkam prostredníctvom udelenia licencie na získanie prekurzorov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia, a umožňujú lepšiu reguláciu a zdieľanie informácií medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi.

Česi žalujú EÚ za zbraňovú smernicu, generálna advokátka odporúča jej zamietnutie

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ odporučila tomuto súdu, aby zamietol českú žalobu na smernicu EÚ, zavádzajúcu prísnejšie pravidlá pre nadobúdanie a držanie strelných zbraní. Názor generálnych advokátov pre súd nie je záväzný, sudcovia však často odporúčanie potvrdia.

Lepšia spolupráca orgánov činných v trestnom konaní

Pravidlá, ktoré vo štvrtok (1. augusta) vstúpili do platnosti, uľahčia zároveň cezhraničný prístup orgánov činných v trestnom konaní a justičných orgánov k finančným informáciám v priebehu vyšetrovania trestných činov.

Medzi nové opatrenia patrí aj priamy prístup zodpovedných orgánov, úradov na vymáhanie majetku a protikorupčných orgánov k bankovým informáciám, ktoré sú uložené v centralizovaných národných registroch bankových účtov.

Nový právny rámec zaistí tiež väčšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi útvarmi, Europolom a finančnými spravodajskými jednotkami, pričom bude spoľahlivo zachovaná ochrana údajov v súlade s Chartou základných práv.

Európska strategická autonómia podľa V4: Neduplikujme NATO a zabudnime na jadrové zbrane

Krajiny V4 majú o spoločnej európskej obrane pomerne rozdielne predstavy. Odlišné je vnímanie konceptu, úroveň ambície, ale aj konkrétne nástroje a ciele strategickej suverenity.

Členské štáty EÚ majú teraz 18 mesiacov k dispozícii na implementáciu nových pravidiel prístupu k prekurzorom výbušnín a dva roky na zavedenie pravidiel týkajúcich sa finančného výkazníctva.