Viktor Orbán o Európskej komisii: Musíme nájsť spôsob, ako prežiť do mája

Viktor Orbán [TASR/AP/Markus Schreiber]

Maďarský premiér nepovažuje rozhodnutia súčasnej európskej exekutívy za smerodajné vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

Dni súčasnej Európskej komisie sú už zrátané, jej mandát vyprší v máji budúceho roka a jej rozhodnutia preto nemajú veľký význam. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to v piatok  27. júla povedal v reakcii na právne konanie iniciované voči Maďarsku a na kroky Komisie v oblasti migrácie.

V máji sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, ktorý sa v praxi významne podieľa na skladaní novej Európskej komisie. Súčasnej európskej exekutíve však mandát trvá až do vymenovania novej, čo zvyčajne býva až na jeseň po európskych voľbách.

Rozhodnutiam Bruselu nepripisuje dôležitosť

Komisia poslala v júli maďarskej vláde oficiálny list s výzvou, čím sa začne právne konanie vo veci v júni schváleného balíka protimigračných zákonov a s ním súvisiacou novelou ústavy.

Maďarsko čelí právnemu konaniu pre balík „Stop Soros“

Budapešť sa musí vysporiadať s dvoma právnymi konaniami pre svoju utečeneckú politiku. V jednej veci dostala oficiálny list, v ďalšej proti nej podala žalobu Európska komisia na Súdnom dvore Európskej únie.

Podľa agentúry MTI Orbán zdôraznil, že právnemu konaniu voči Maďarsku, návrhu na úhradu vo výške 6000 eur za každého prijatého migranta, ale ani ďalším súčasným rozhodnutiam komisie nepripisuje veľkú dôležitosť.

„Musíme nájsť spôsob, ako to nejako prežiť do mája budúceho roka,” uviedol Orbán v maďarskom verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió.

Jedna z najstabilnejších krajín sveta

Za rozhodnutím minúť peniaze občanov Európskej únie na migrantov je podľa Orbána nebezpečné zmýšľanie. Vyhlásil, že by nebolo dobré, keby aj budúca Komisia trestala štáty chrániace svoje hranice.

Taliansko zavrhlo ponuku Komisie na pomoc s migrantmi ako „almužnu“

Európska komisia ponúkla členským krajinám, ktoré prijali migrantov zachránených na mori, finančný príspevok a tímy expertov.

Premiér vyjadril presvedčenie, že Maďarsko je z politického hľadiska jednou z najstabilnejších krajín sveta.

„Niet vo svete krajiny, v ktorej by vládna strana získala trikrát po sebe dvojtretinovú väčšinu,“ zdôvodnil svoje tvrdenie a dodal, že výhodou stability je politická predvídateľnosť.