Žiaci sa v celej Európe vracajú do škôl. Aké opatrenia pre nich majú vlády?

Žiaci v triede počas dištančného vyučovania. [TASR/Ján Krošlák]

Väčšina krajín EÚ plánuje po vianočných prázdninách otvoriť školy budúci týždeň. V mnohých však silnie vlna variantu Omikron. Päť krajín sa rozhodlo otvoriť s voľnejšími opatreniami. V Poľsku sa pre nezhody medzi rezortami zatiaľ neprijali takmer žiadne pravidlá. Fínsko sa stále nerozhodlo a dlhšie prázdniny zvažuje využiť na rýchlejšie očkovanie.

Opatrenia, ktoré prijímajú vlády krajín EÚ na boj proti šíreniu vírusu vo vzdelávacích inštitúciách, sa výrazne líšia. Väčšina z nich zaujala opatrný prístup a nastavila automatické mechanizmy na zatvorenie tried v prípade, že sú hlásené prípady COVID-19. Niektorí hádžu loptu miestnym úradom, iní dokonca neprijmú žiadne opatrenia.

Poľsko, Chorvátsko a Grécko sa rozhodli podstúpiť vyššie riziko, zatiaľ čo Fínsko sa stále nerozhodlo, či školy otvorí.

Prísny prístup

Na Slovensku sa systém v školách vracia k systému tzv. školského semaforu, ktorý platí od novembra. Ak sa od pondelka (10. januára) vyskytne v triede prípad nákazy, do karantény ide ten žiak alebo učiteľ, ktorý neprekonal ochorenie alebo nie je zaočkovaný. Rezort školstva odporúča rodičom deti otestovať pred prvým nástupom do školy, ale následne aj dvakrát týždenne.

Slovinská tlačová agentúra (STA) oznámila, že v krajine rozhodli o prísnejšom prístupe. Bez ohľadu na to, či je žiak v triede očkovaný alebo nie, ak sa zistí jediný prípad medzi deťmi alebo ich učiteľom, celá trieda ide do karantény. Karanténa v Slovinsku je momentálne desaťdňová, no budúci týždeň sa skráti na sedem dní. Študenti absolvujú trikrát týždenne rýchle testy, ktoré zabezpečujú rodičia. Vykonávajú sa však priamo v priestoroch školy.

Ak sa u jedného dieťaťa potvrdí infekcia, do karantény ide celá trieda aj v Českej republike. Zdravotnícke úrady posudzujú konkrétnu situáciu v každej triede, a podľa toho sa rozhodujú. Je na školách, aby si vybrali, či budú dvakrát týždenne testovať antigénovými alebo PCR testami. Od 17. januára klesne počet testovaní na jedenkrát za týždeň.

V Rumunsku sa vyučovanie presúva do online priestoru, ak sa medzi študentmi zistí jeden prípad. Prezenčné kurzy sa obnovia po ôsmich dňoch, ak majú všetci študenti negatívny PCR alebo antigénový test. Staršie deti, ktoré sú plne zaočkované, môžu pokračovať v štúdiu v triede. Ak je zatvorená viac ako polovica tried, celá škola sa prepne do online režimu. Teoreticky by študenti mali absolvovať dva rýchle testy každý týždeň doma. Testy poskytuje rodičom vláda.

Digitálne vzdelávanie podľa eurokomisie: Digizručnosti od útleho veku aj výučba boja proti dezinformáciám

Až 60 percent Európanov pred koronakrízou nikdy nevyužilo diaľkové a online vzdelávanie, no digitálne zručnosti sa ukázali byť nenahraditeľnými. Európska komisia teraz predstavuje plány na podporu vzdelávania občanov v tejto oblasti na najbližších sedem rokov.

V Taliansku po dvoch nahlásených prípadoch v triede idú neočkovaní študenti do karantény. Po troch prípadoch musí byť v karanténe celá trieda. Ďalšie zmeny nie sú vylúčené, pretože riaditelia škôl preferujú online vyučovanie do začiatku februára, zatiaľ čo vláda volá po okamžitom návrate.

V Španielsku sa v prípade troch alebo viacerých súvisiacich pozitívnych prípadov vyhlási dokonca ohnisko nákazy. Určený orgán v každom španielskom regióne potom posúdi, aké opatrenia sa príjmu. Nateraz nie sú predpísané žiadne rýchle testy a ak dieťa dostane COVID, jeho blízke kontakty by sa mali otestovať raz, a ak sú negatívne, opätovne po siedmich dňoch.

Prístup s „vyšším rizikom“

Poľsku sa týždeň pred Vianocami žiaci učili online, rovnako aj týždeň po Novom roku. Ministerstvo školstva však oznámilo, že od 10. januára sa všetky školy opätovne otvoria, nech sa deje čokoľvek. Nateraz neexistujú žiadne konkrétne pravidlá, týkajúce sa zatvárania vzdelávacích zariadení a ministerstvo požiadalo školy, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu vírusu. Zodpovednosť tak preniesli na riaditeľov škôl. V krajine dokonca neoznámili ani žiadne pravidlá týkajúce sa testovania. Neoficiálne zdroje pre EURACTIV.pl uviedli, že medzi ministrom školstva Przemysławom Czarnekom, ktorý chcel znovu otvoriť školy, a ministerstvom zdravotníctva, ktoré považuje situáciu za príliš zlú na to, aby sa tradičný chod škôl obnovil, došlo k nezhodám.

V Chorvátsku rozhodujú o prechode do online výučby školskí lekári. EURACTIV Chorvátsko uvádza, že všeobecnou ideou je, aby školy zostali otvorené, a to aj vtedy, ak by hodiny navštevovala len polovica žiakov.

V Portugalsku sa školy opäť otvárajú 10. januára. Keď sa v ich triede vyskytne pozitívny prípad, žiaci už nebudú povinní izolovať sa. Do karantény nastupujú len tí, ktorí žijú s nakazeným v spoločnej domácnosti.

Expert na dezinformácie: Ľudia preceňujú to, čo už vedia a podceňujú to, čo sa musia doučiť

Keď sa ľudia cítia ohrození a bezmocní, hľadajú súvislosti a vzorce medzi náhodnými udalosťami. Práve na ľudskú precitlivenosť voči hrozbám mieria konšpiračné teórie, hovorí expert na vplyv dezinformácií na ľudské správanie Jakub Šrol.

V Grécku sa vláda rozhodla prijať pravidlo „50 percent + 1“, čo znamená, že trieda by mala ísť do karantény, ak je polovica žiakov pozitívna. Vedci toto rozhodnutie kritizovali a tvrdia, že pre rýchle šírenie nákazy COVID-19 v školách predstavuje vážne riziko. Grécke médiá uviedli, že štátny výbor pre pandémiu bol v otázke tohto pravidla rozdelený. Niektorí členovia navrhli znížiť súčasnú sadzbu a zatvoriť triedu, keď pozitívne prípady tvoria 30 alebo 40 percent triedy.

Pravidlá fungovania škôl v Bulharsku boli liberalizované a úrady uviedli, že budú zatvorené ako posledná možnosť. Študenti sú testovaní každé dva týždne a kto testy odmieta, študuje diaľkovo. Žiaci, ktorí majú certifikát o zaočkovaní, môžu chodiť do školy bez testovania.

Zodpovednosť na miestnych úradoch

Vo Francúzsku neexistuje žiadna národná koordinácia pri zatváraní tried. Pred vianočnými prázdninami sa triedy poväčšine zatvorili len vtedy, ak sa nakazili traja žiaci. Po novom musia pozitívni žiaci ísť do karantény. Iní si urobia test, a ak bude negatívny, môžu sa do školy vrátiť. Za rozhodnutie, či by sa trieda mala pre vysoký počet nakazených úplne zavrieť, sú zodpovedné miestne úrady.

Podobne v Nemecku sa pravidlá medzi spolkovými regiónmi líšia. Najbežnejšou praxou sú denné povinné rýchlotesty pre študentov počas prvého týždňa po návrate, potom sa ich frekvencia zníži na trikrát týždenne. V niektorých regiónoch, ako napríklad Berlín a Durínsko, však testy nie sú povinné. Pravidlá sa líšia aj pokiaľ ide o zatváranie tried. Bádensko-Württembersko má pravidlo, že akonáhle je pozitívna pätia triedy v priebehu desiatich dní, miestny zdravotnícky úrad „zváži“ jej uzavretie.

Nerozhodnutí

Vo Fínsku sa ešte stále diskutuje o tom, či školy v pondelok vôbec otvoria alebo ostanú zatvorené.

Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva navrhlo, aby sa semester začal dištančným vzdelávaním, a to aj preto, aby sa zlepšila zaočkovanosť. Ministerstvo školstva, zdravotnícke autority a Študentský zväz však vystupujú proti návrhu.

Učiteľská únia chce, aby boli dvere škôl zatvorené, zatiaľ čo rodičia sú v otázke návratu rozdelení. Vláda by však mala rozhodnúť ešte dnes (7. januára).