„Zlaté víza“ zaručili krajinám, ktoré ich vydávali, miliardové investície

Najväčší počet „zlatých víz“ udelili Španielsko, Maďarsko a Lotyšsko. [Pixabay/jackmac34]

Európske krajiny otvorili svoje dvere kriminálnikom a podvodníkom. Správa Transparency International a Global Witness varuje pred podozrivými praktikami niektorých krajín Únie, ktoré svoje pasy a víza vymieňajú za investície.

„Pokiaľ máte veľa peňazí, ktoré ste nadobudli pochybnými praktikami, zaistiť si nový domov ďaleko od miesta, kde ste peniaze ukradli, nie je len lákavé, ale aj rozumné,“ povedala Naomi Hirstová, pracovníčka neziskovej organizácie Global Witness pred publikáciou správy s názvom „Európsky únik – Do pochmúrneho sveta zlatých víz“ (European Getaway – Inside to Murky World of Golden Visas).

„Schéma zlatých víz ponúka ochranu pred autoritami, ktoré sa môžu zaujímať o vaše aktivity a tiež slobodu cestovať bez podozrenia,“ pokračovala Hirstová

„Zlaté víza“ pre majetných z tretích krajín spochybňujú demokratickosť vízového režimu

EÚ podpláca Líbyu, aby zabránila cestám do Európy, zatiaľ čo niektoré členské štáty predávajú skorumpovaným zahraničným politikom „zlaté víza“, píše europoslankyňa ANA GOMESOVÁ.

O probléme sa opäť začalo intenzívnejšie hovoriť po nedávnej razii fínskych policajných zložiek v realitnej firme kontrolovanej ruským podnikateľom, ktorý si po podozreniach z prania špinavých peňazí kúpil maltské občianstvo.

V ďalšom prípade Maďarsko udelilo povolenie na pobyt rodine šéfa vonkajšej rozviedky Ruskej federácie, uvedeného na sankčnom zozname Európskej únie.

Dve proti-korupčné agentúry sa bližšie pozreli na praktiky štyroch štátov, ktoré predávajú pasy (Bulharsko, Cyprus, Malta, Rakúsko) a dvanástich, ktoré udeľujú povolenia na pobyt zahraničným investorom.

Občianstvo výmenou za investície

Schéma výmeny občianstva alebo povolenia na pobyt za investície je v súčasnosti aplikovaná v 13 krajinách Európskej únie, menovite Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Španielsko. Maďarsko medzičasom svoj program zrušilo.

Podľa správy krajiny Európskej únie pod schémou „zlatých víz“ rozdali za desať rokov viac ako šesť tisíc občianstiev a 100 tisíc povolení na pobyt, väčšine z nich ľudom s pochybnými zdrojmi príjmov.

Najväčší počet „zlatých víz“ udelili Španielsko, Maďarsko, Lotyšsko a Portugalsko, za ktorými nasledovali Grécko, Cyprus a Malta.

Jourová: Udeľovanie zlatých víz na základe majetku je bezpečnostné riziko

Eurokomisárka vyzvala členské krajiny Európskej únie aby podnikli viac v záujme uistenia sa, že občianstvo nebude udeľované kriminálnikom. Správu o stave udeľovania víz predloží Komisii na jeseň.

Správa ďalej hovorí, že spomenutým krajinám sa cez program podarilo prilákať priame zahraničné investície v hodnote okolo 25 miliárd dolárov. Najviac z tejto čiastky získalo Španielsko (976 miliónov eur), nasledoval Cyprus (914 miliónov eur) a Portugalsko (670 miliónov eur).

Cena za európske občianstvo alebo víza sa líši od krajiny ku krajine. Zatiaľ čo pobyt v Grécku alebo v Lotyšsku môže stáť 250 tisíc dolárov, rakúsky pas môže vyjsť až na 10 miliónov. Podľa správy z programu benefitujú prevažne malé krajiny.

Vyčnievajú hlavne tri štáty. Cyprus v roku 2013 zinkasoval 4,6 miliardy eur za predaj takmer troch tisícov pasov kontroverzným podnikateľom z Ukrajiny, Ruska a Sýrie. Malta iba od roku 2014 zarobila 718 miliónov eur. Portugalsko zase od roku 2012 predalo už 17 tisíc víz.

Riziko pre bezpečnosť aj pre finančné trhy

Spoločná správa Transparency International a Global Witness taktiež hovorí, že štáty majú pri udeľovaní občianstiev a víz rôzne kritériá.

„Tieto schémy predstavujú vážne riziko nielen pre jednotlivé členské krajiny, ale aj pre Úniu ako celok. Na jednej strane vstupujú na územie Európskej únie vysoko-rizikové osoby a na druhej strane je tu riziko korupcie v rámci krajín ako takých,“ povedala k správe Laura Brillaud z Transparency International.

S výnimkou Bulharska, Cypru, Írska a Spojeného kráľovstva sú všetky krajiny s programom zlatých víz členmi schengenského priestoru.

V roku 2016 získalo občianstvo Európskej únie takmer milión osôb

Slovensko je v počte udeľovaní občianstiev na chvoste celej Európskej únie. Menej občianstiev udelilo v roku 2016 len Lotyšsko a Rakúsko.

Napriek tomu, že sa v týchto prípadoch jedná o pomerne vysoké sumy peňazí, Cyprus a Portugalsko zdroje financií uchádzačov o občianstvo alebo povolenie na pobyt vôbec nepreverujú. Istú úroveň previerky vykonávajú úrady na Malte, avšak v špeciálnych prípadoch môže byť občianstvo alebo povolenie udelené aj v prípade, že je uchádzač predmetom vyšetrovania.

V Portugalsku navyše 95 percent investícií išlo do nehnuteľností, čo vytvorilo tlak na realitný trh bez veľkého vplyvu na zamestnanosť. Napríklad v Lisabone ceny nehnuteľností, určených na bývanie, vzrástli po tom, čo ich začali kupovať majetní, zahraniční a často neprítomní záujemcovia z tretích krajín. Mladí a znevýhodnení Portugalci však boli z najlepších oblastí hlavného mesta vytlačení na jeho okraj.

Pasy a víza nie sú komodita

V Maďarsku, Lotyšsku a Spojenom kráľovstve boli uchádzači úspešní v 90 percentách prípadov, čo vytvára podozrenia o kvalite kontrolných mechanizmov.

„Európske pasy a víza nie sú komodita. Peniaze by nemali byť kritériom pre ich udeľovanie,“ povedal k situácií Sven Giegold, člen osobitného výboru pre finančnú trestnú člen v Európskom parlamente za stranu zelených.

„Potrebujeme legislatívu, ktorá by predaj európskych pasov a víz reguloval a musíme zintenzívniť boj proti praniu špinavých peňazí. Komisia musí pre tieto programy zaviesť jasné pravidlá a zaistiť aby ich dodržiavali všetky krajiny “ pokračoval Giegold.

Európska komisia už začala vyšetrovanie schém zlatých víz a budúci mesiac by k situácii mala vydať vlastnú správu.