Denník N: Chystá Slovensko ďalší pokus o medzinárodné znemožnenie sa?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Stále platí pecunia non olet (peniaze nesmrdia)! Ozaj plasticky to vidíme napríklad pri dotačných podvodoch a čerpaní eurofondov." [Pixabay/Markus Spiske]

Tvorí sa Európska prokuratúra a výber slovenského kandidáta opäť nemusí dopadnúť dobre, píše pre Denník N JÁN MAZÁK.

Autor je profesor Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. šafárika v Košiciach a poradca prezidenta republiky.

Udalosti posledných dní a týždňov úplne prirodzene spôsobili, že viaceré vážne témy sa prešli takmer bez povšimnutia. Platí to aj pre stručnom ozname ministerstva spravodlivosti, podľa ktorého sa začalo pripomienkové konanie o návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Európskej prokuratúre.

Návrh zákona reaguje na nariadenie Rady EÚ o zriadení Európskej prokuratúry, v ktorej každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje tejto posilnenej spolupráce (už ich je dvadsať), bude mať svojho zástupcu.

Európska prokuratúra začne fungovať v roku 2020

Súhlas ministrov znamená, že sa postupne môže začať s výberom národných kandidátov na funkciu európskych prokurátorov. Lucia Žitňanská novú inštitúciu víta.

Zriadenie Európskej prokuratúry významne posilňuje princípy právneho štátu. Je určená predovšetkým na boj proti zločinom, ktoré presahujú hranice jednej krajiny. Najmä takým, ktoré masívne poškodzujú finančné záujmy Únie a tým aj členských štátov. Žiaľ, stále platí pecunia non olet (peniaze nesmrdia)! Ozaj plasticky to vidíme napríklad pri dotačných podvodoch a čerpaní eurofondov, o ktoré sa v našom štáte potkýname takmer na každom kroku.

Stručná poznámka k právnej sile nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry: Tento úniový právny akt je viac ako zákon v našom právnom poriadku. Má priame účinky a navyše aj podľa ústavy má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Netreba ho preberať, platí bez ďalšieho aj u nás a jednotlivci si podľa neho môžu uplatňovať svoje práva bez ohľadu na vnútroštátnu právnu úpravu.

Európske FBI? Nie celkom

Európska prokuratúra má isté medzery, no pre stíhanie korupcie v EÚ predstavuje veľkú zmenu. Kľúčové bude, aby sa k nej pridali aj krajiny, ktorým sa zatiaľ nechce ale najviac to potrebujú, píše CARL DOLAN.

Požiadavky na európskeho prokurátora podľa slovenských zvyklostí?

S veľkým prekvapením som teda čítal návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Európskej prokuratúre. Podľa tohto návrhu sa členom Európskej prokuratúry môže stať len prokurátor Slovenskej republiky. Uchádzačovi o tento post postačuje sedem, respektíve len päť rokov praxe v prokurátorskom talári.

Neviem, kto a na čí podnet pripravoval návrh zákona, ale je ohromujúce, že počas druhého desaťročia členstva v EÚ naši legislatívni experti nepochopili (alebo nemohli pochopiť?), že nariadenie nemožno „upravovať“ na vnútroštátne podmienky. Nehovoriac o tom, že absolútne nemožno zužovať predpoklady požadované právnym aktom Únie na obsadenie určitej funkcie v jej inštitúciách.

Celý článok si môžete prečítať na webstránke Denníka N