Solidarita s ukrajinskými utečencami musí viesť k dlhodobej zmene

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Odhodlanie celej Európy rýchlo a humánne pomôcť ľuďom je pôsobivé, musíme sa však vyhnúť opakovaniu chýb minulosti. [EPA-EFE/Stéphanie Lecocq]

Aj v roku 2015 privítali Gréci ľudí prichádzajúcich zo Sýrie s otvorenou náručou. Postupom času sa však vzťahy v komunite zhoršili, čo bol priamy dôsledok dlhodobej neschopnosti Európy dohodnúť sa na systéme riadenia príchodov.

Harlem Désir je Seniorný viceprezident pre Európu Medzinárodného záchranného výboru.

Od začiatku vojny na Ukrajine sme svedkami prílevu podpory od Európanov, občianskej spoločnosti a vlád. Odhodlanie celej Európy rýchlo a humánne pomôcť ľuďom je pôsobivé. Musíme sa však vyhnúť opakovaniu chýb minulosti a využiť túto šancu na vytvorenie humánneho a efektívneho systému riadenia nových príchodov.

Počas posledných dní som bol v Poľsku s pohotovostnými tímami Medzinárodného záchranného výboru. Ľudskosť a štedrosť poľského ľudu, s ktorou privítal ľudí utekajúcich pred krízou, je ohromujúca. V mestách po celej Európe vidieť silnú túžbu pomáhať utečencom.

Na železničnej stanici v Przemysli a v dedine Medyka na ukrajinskej hranici som stretol traumatizovaných utečencov, väčšinou ženy a deti, ktorí utiekli pred bombardovaním svojich miest a hrôzami vojny.

Slovensko zažije utečeneckú krízu, aj pre náš odpor nebude pomoc z Únie istá

Utečenci z Ukrajiny prichádzajú na Slovensko v rámci veľmi podobných pravidiel, aké mali južné krajiny v roku 2015. Povinné kvóty sú už dva roky preč zo stola, členské štáty ale neboli schopné uzavrieť dohodu ani o iných druhoch solidarity.

Tí, ktorí prichádzajú do Poľska teraz, majú menej kontaktov v krajinách EÚ ako tí, ktorí utekali na začiatku invázie. Potrebujú ochranu pred zneužitím a obchodovaním s ľuďmi, podporu, teplé oblečenie, jedlo, hygienické balíčky, psychologickú podporu a dôležité informácie, aby mohli začať znovu vybudovávať svoje životy.

Poľsko a ďalšie krajiny susediace s Ukrajinou budú potrebovať silnú podporu, aby sa vyhli zopakovaniu situácie, ktorá sa odohrala v Grécku, keď sa snažilo zvládnuť príchody zo Sýrie. Aj v roku 2015 totiž privítali Gréci ľudí prichádzajúcich zo Sýrie a priľahlého regiónu s otvorenou náručou.

Postupom času sa však vzťahy v komunite zhoršili, čo bol priamy dôsledok politických zlyhaní a dlhodobej neschopnosti Európy dohodnúť sa na komplexnom, spravodlivom a humánnom systéme riadenia príchodov. Systéme založenom na zdieľaní zodpovednosti, bezpečných možnostiach získania ochrany a financovaní integrácie.

Utečenci a žiadatelia o azyl z Afganistanu a Sýrie, ktorých príbehy sa nápadne podobajú príbehom rodín na úteku z Ukrajiny, sa aj po siedmych rokoch trápia v právnom vákuu v Grécku, iba pre nedostatok solidarity ostatných členských štátov.

Mnohí sú uväznení v táboroch obohnaných ostnatým drôtom a ďalší zase nemajú prístup ani k základným potrebám, ako je jedlo a prístrešie. Nie sú schopní sa ekonomicky, kultúrne ani sociálne podieľať na živote svojich hostiteľských komunít.

Eurokomisia už má eurofondový plán pre utečencov z Ukrajiny

Členské štáty budú môcť flexibilne presmerovať nevyčerpané peniaze z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na financovanie dočasného ubytovania, dodávok potravín, zdravotnej starostlivosti, či psychologickej pomoci pre utečencov. 

Preto musí Európa tentokrát zareagovať správne, a to nielen na príchod Ukrajincov, ale aj na ľudí utekajúcich pred inými krízami po celom svete, vrátane Afganistanu, Etiópie, Severnej Kórei, Jemenu a Sýrie.

Po prvé, všetky štáty EÚ – a nielen tie, ktoré susedia s Ukrajinou – musia naďalej zvyšovať svoje kapacity riešenie núdzových potrieb. Diery v systéme odvážne napĺňajú dobrovoľníci, už teraz však signalizujú naliehavú potrebu lepšej koordinácie a systémovej podpory zo strany verejných orgánov.

Európske krajiny musia byť transparentné, pokiaľ ide o to, ktoré potreby dokážu a ktoré nedokážu napĺňať a okamžite sprostredkovať podporu EÚ. Mobilizácia celoeurópskej reakcie je jedinou cestou.

Po tejto núdzovej fáze musí EÚ túto dynamiku premeniť na trvalú a dlhodobú pomoc.. Skúsenosti našej organizácie s podporou utečencov v celej Európe poukazujú na dôležitosť investovania do kvalitnej integračnej podpory od prvého dňa – vrátane pomoci ľuďom nájsť si prácu a dostupné bývanie, posilniť ich jazykové znalosti a zapísať svoje deti do škôl.

Krajiny teraz musia implementovať odporúčania akčného plánu EÚ pre integráciu a začlenenie zverejnené v roku 2020. Vnútroštátne orgány musia plne využívať rôzne finančné nástroje, ktoré EÚ plánuje sprístupniť – v plnej koordinácii s miestnymi aktérmi.

Slovensko víta novú azylovú agentúru, ale hlasovalo proti

Minister vnútra Roman Mikulec hlasoval na Rade EÚ proti vytvoreniu novej azylovej agentúry napriek tomu, že ju podporuje. Chcel, aby sa celá migračná reforma dohadovala naraz. Agentúra ale aj tak nezačne fungovať naplno, kým nebude dublinský systém nahradený.

Vzhľadom na rozsah súčasnej núdzovej situácie vítame nedávno Komisiou navrhnutý program CARE, ktorý môže sprístupniť celý rad nástrojov financovania pomoci utečencom. Okrem toho musí byť štátom umožnené upraviť alebo zaviesť nové prvky do svojich nedávno schválených plánov obnovy, čo im umožní maximalizovať príležitosti pre nových prichádzajúcich, aby mohli ekonomicky, sociálne a kultúrne prispieť svojim hostiteľským komunitám.

Napokon, aj keď sú ad hoc snahy zo strany susedov Ukrajiny v posledných týždňoch pozoruhodné, je viac ako kedykoľvek predtým zrejmé, že štrukturálne reformy azylového a migračného systému EÚ už dávno meškajú.

Systém, ktorý na hraniciach Európy uväznil ľudí v právnom vákuu v nedôstojných podmienkach, odlúčených od rodiny a bez dokumentov potrebných na začatie nových životov, neplní svoj účel. Pozoruhodná reakcia štátov na ukrajinskú krízu dokazuje, že Európa dokáže reagovať na nových ľudí v duchu solidarity a zdieľania zodpovednosti – ale len ak sa tak rozhodne.