Ako prežíva pandémiu rodina v ohrození?

Komerčný obsah

[Návrat]

S rodinou štyroch maloletých chlapcov spolupracujeme už asi 8 rokov. V čase, keď naplno vypukla pandémia bol otec chlapcov vo výkone trestu za neplatenie výživného na dieťa z predošlého vzťahu. Matka zostala na starostlivosť o deti sama, nemala podporu ani v rámci širšej rodiny či iných sociálnych vzťahov. Napriek snahe spolupracujúcich odborníkov stabilizovať rodinu v tomto období, bolo pre ňu ťažké udržať hranice a pravidlá pri štyroch chlapcoch plných energie. Deti nemohli chodiť do školy a do škôlky, výučba doma bola nedostatočná – rodina nemá prístup ani k internetu, takže dištančné vzdelávanie zlyhávalo. Chlapci sú veľmi živí a nemali ani dostatok plnohodnotného vyžitia v rámci voľného času počas prázdnin.

Na podnet orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a samosprávneho kraja boli z rodiny vyňatí neodkladným opatrením a umiestnení v Centre pre deti a rodiny (detskom domove). Najmladší chlapec bol ako dieťa do 6 rokov umiestnený v profesionálnej rodine a oddelený od súrodencov. Pre všetkých to bolo veľmi náročné obdobie. Matka sa psychicky zrútila, chlapci to prežívali veľmi ťažko, pýtali sa stále, kedy sa budú môcť vrátiť domov. Snažili sme sa byť matke podporou, riešili sme s ňou čiastkové ciele, ktoré mali viesť k čo najrýchlejšiemu návratu detí opäť domov. Našťastie chlapci aspoň zostali blízko bydliska a s matkou sa každý týždeň stretávali.

Napriek tomu, že v rodine boli nedostatky, takého opatrenie sa nám nezdalo byť nevyhnutné a v najlepšom záujme detí, a tak sme našli matke na jej žiadosť advokátku. Poskytla svoje služby „pro bono“ a napísala odvolanie. Medzitým sa otec chlapcov vrátil z výkonu trestu, nastúpil do zamestnania, a tak bolo zrušené neodkladné opatrenie ako nedôvodné. Všetky deti sa tak mohli vrátiť opäť domov a momentálne už nastúpili aj do školy a škôlky. Aj keď sa rodičia potýkajú naďalej s problémami, ktoré život prináša, veríme a budeme sa snažiť, aby chlapci už nemuseli zažiť traumu z odlúčenia od rodičov.

,,Táto rodina je len jedna z mnohých, ktorá bojuje s podobnými problémami počas pandémie. Navyše, ak nemá rodič podporu rodiny, komunity, je to ešte náročnejšie na zvládnutie krízových situácií. Rodiny v takýchto ťažkých situáciách potrebujú prístup k odbornej pomoci, odľahčovacej pomoci a dôležité je, aby všetci spolupracujúci odborníci ťahali za jeden koniec povrazu,“ uzatvára príbeh Slávka Vojteková, terénna sociálna pracovníčka v Centre Návrat v Bratislave, ktorá rodine dlhodobo pomáha.

Pandémia výrazne zasiahla do života rodín. Dlhý čas strávený v uzavretom priestore, v spojení s finančnou neistotou alebo dokonca stratou pracovných príležitostí, zvýšili aj napätie vo vzťahoch. Pribudli aj problémy s dištančnou výučbou, ktorá je najmä pre deti z rodín v ohrození často nevyhovujúca.

[Návrat]

Odborní pracovníci z Návratu pomáhajú viac ako 350 deťom z ohrozených rodín, aby dostali včasnú odbornú pomoc a predišlo sa tak strádaniu detí a ich oddeleniu od rodičov. Preto aj v neistých časoch chodia do rodín a do osád. Rodinám poskytujú široké spektrum pomoci: poradenstvo v hospodárení s domácim rozpočtom, výchovné poradenstvo, sociálno-právne a psychologické poradenstvo, pomoc pri riešení konfliktov v rodine, vyjednávanie a obhajobu záujmov dieťaťa v škole, pred súdom.., asistenciu pri vybavovaní úradných záležitostí, na súdne pojednávania, poradensko-terapeutické pobyty, rodičovské skupiny či terapeutické programy.

,,V tomto období sa pri návštevách rodín sústredíme na najdôležitejšie veci – vzťahy, bezpečie, jedlo a prinášanie nádeje, že vždy sa niečo dá. V tomto čase intenzívnejšie riešime aj problémy s dištančnou výučbou a vybavovanie dôležitých vecí s úradmi, ktoré sa v tomto čase značne skomplikovalo a predĺžilo,“ dodáva Slávka Vojteková.

Na aktuálne potreby detí a rodín vie Návrat pružne reagovať aj vďaka 2 % dane. ,,Na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi totiž vieme ihneď disponovať a pokryť nimi náklady na naše služby aj v čase, keď nedisponujeme inými zdrojmi, “ vysvetľuje Ivana Bizoňová, PR pracovníčka z Návratu.

Chcete aj vy pomôcť, aby deti mohli žiť doma s rodičmi a aby rodiny nezostali sami, keď potrebujú odbornú pomoc? V tomto čase máte možnosť podporiť prácu Návratu práve prostredníctvom 2% z dane. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na www.navrat.sk/pomozte/dve-percenta.