Americká obchodná komora v SR si zvolila nového prezidenta a nových členov správnej rady

Komerčný obsah

Členovia Americkej obchodnej komory v SR sa stretli na výročnom valnom zhromaždení v Primaciálnom paláci v Bratislave [AmCham]

325 spoločností združených v Americkej obchodnej komore v SR si na výročnom valnom zhromaždení zvolilo svojich predstaviteľov.

 

Bratislava, 17. apríla 2019 – Členovia Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) sa stretli na výročnom valnom zhromaždení v Primaciálnom paláci v Bratislave. Cieľom bolo vyhodnotiť aktivity komory za rok 2018 a oznámiť výsledky volieb do Správnej rady AmCham. Hostí tento rok pozdravil prezident SR Andrej Kiska vo svojom úvodnom video-prejave, veľvyslanec USA na Slovensku Adam H. Sterling a Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky vo svojom úvodnom prejave uviedol: „Volanie po spolupráci nie je len želaním nás všetkých. Vďaka organizáciám, ako je AmCham a jej aktivitám, je spolupráca deklarovaná ako hlavný prostriedok a odpoveď na súčasné ekonomické dianie na Slovensku a vo svete.“

Hosť Valného zhromaždenia, veľvyslanec USA na Slovensku Adam H. Sterling ocenil prácu komory v uplynulom roku. „AmCham je dôležitým partnerom, ktorý spája slovenské a americké podniky a komunity. Pevný základ, ktorý AmCham poskytuje, vytvára príležitosti na preskúmanie nových myšlienok, posilnenie spoločných hodnôt a dosiahnutie našich spoločných cieľov v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku,“ uviedol veľvyslanec Sterling.

“Ministerstvo hospodárstva SR spolupracuje s Americkou obchodnou komorou na viacerých témach. Patria k nim opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia, agenda lepšej regulácie či centier podnikových služieb. Teším sa, že naša spolupráca pokračuje už niekoľko rokov,” uzavrel vo svojom príhovore Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Gabriel Galgóci, novozvolený prezident Americkej obchodnej komory v SR predstavil účastníkom valného zhromaždenia detailný odpočet aktivít za rok 2018 a v rámci výročnej správy uviedol: „Prioritami AmCham naďalej zostávajú vymožiteľnosť práva, kvalita vzdelávania, regionálny rozvoj a inovácie. Na pôde AmCham vediem a podporujem Fórum centier podnikových služieb, ktoré sa nám spoločne podarilo etablovať ako druhý pilier slovenskej ekonomiky. Bude preto mojím cieľom, aby zlepšovanie podnikateľského prostredia, predvídateľnosť a transparentnosť legislatívneho procesu patrili aj naďalej k hlavným prioritám komory.“

Členovia komory si zvolili ôsmich nových členov Správnej rady AmCham, ktorá dohliada na strategické smerovanie komory. Víťazní kandidáti boli zvolení na dvojročné obdobie. Sú medzi nimi BENEDIGOVÁ Michaela, Seesame; FISCHER Peter, T-Systems Slovakia; GALGÓCI Gabriel, AT&T, GAŽÍK Peter, O2 Slovakia; KOLESÁR Peter, Civitta Slovakia; MAGÁL Martin, Allen & Overy; MOTAZED Nima, Swiss Re Slovakia a ŠPAŇÁROVÁ Veronika, Citi.

Členovia Správnej rady AmCham Slovensko, ktorí zotrvávajú na svojich pozíciách na základe mandátu z minulého roka sú AGUADO Santiago, Hewlett Packard Enterprise Slovakia; BRUNO James, U.S. Steel Košice; CAULFIELD Stephen, Dell; KOPEČNÝ Pavol, Ecenter; KOVÁČ Peter, Adient Slovakia; MAŠTALÍR Martin, Cisco Systems Slovakia; MATEJÍK Fridrich, IBM Slovensko; SEDMINA Rudolf, KPMG Slovakia a SERUGOVÁ Christiana, PwC.