Dnes sme otvorili verejnú diskusiu o zručnostiach a povolaniach budúcnosti na Slovensku

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok z podujatia [AmCham Slovakia]

Bratislava, 1. apríla 2019 – Vyše 70 predstaviteľov firiem sa dnes stretlo na podujatí Americkej obchodnej komory v SR, na ktorom sa diskutovalo o zručnostiach a povolaniach budúcnosti, nových trendoch a štýle riadenia. Traja úspešní manažéri z troch firiem: Rastislav Kulich – Google, Nima Motazed – Swiss Re a Michal Meško – Martinus diskutovali, ako museli zmeniť seba a svoj spôsob riadenia, aby sa prispôsobili trendom aktuálnej doby a ako sa dnes pripravujú na budúcnosť.

 

“Slobodu a flexibilitu sme prestali vnímať ako benefity. Investujeme do nich v našom vlastnom záujme, vedú totiž ľudí k zodpovednosti a kreativite”, vysvetľuje Nima Motazed, výkonný riaditeľ Swiss Re Slovensko. V diskusii upozornil, že popri meniacom sa charaktere pracovných miest, ktoré budú potrebovať komplexnejšie zručnosti, budú najväčší tlak znášať práve manažéri. Bude sa od nich očakávať, aby inšpirovali a viedli k výsledkom a nie kontrolovali procesy a pracovný čas.

 Inovácie, robotizácia a automatizované procesy prinášajú nové výzvy v oblasti flexibility pracovnej sily. V transformácii na nové  zručnosti budúcnosti bude potrebná intenzívnejšia spolupráca vlády, vzdelávacieho systému, podnikateľskej komunity ale aj záujem jednotlivcov v procese adaptácie na zmeny. „Prvým predpokladom toho, aby obyvatelia Slovenska boli schopní reagovať na globálne ekonomické výzvy, s čím súvisí zmena povolaní a pracovnej náplne, je schopnosť adaptácie. Schopní adaptácie budeme iba vtedy, ak naše školy budú pripravovať budúcu pracovnú silu primárne v predmetoch, ktoré už dnes vidíme ako kľúčové. Teda okrem tradične žiadaných technických a prírodovedných smerov aj rozvoj sociálnych zručností”, hovorí Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR.

Partnerská organizácia Americkej obchodnej komory v SR AmCham EU vo svojej analýze uvádza, že 40% európskych zamestnávateľov má problémy nájsť zamestnancov so zručnosťami, ktoré by podporili rast a inováciu ich podnikania. Podľa analýz Európskej únie až polovica obyvateľov EÚ nemá základné digitálne zručnosti, ktoré sú hlavným predpokladom inovácie. Michal Meško, spolumajiteľ siete kníhkupectiev Martinus k tejto téme dodáva: „Inovácie sa nám spájajú s neustálym učením a skúšaním vecí. Martinus sa mení neustále. V oblasti technológií, procesov aj firemnej kultúry, ale je to viac evolúcia ako revolúcia. Sme však presvedčení, že ľudský prístup či radosť z toho, keď niekto prekoná vaše očakávania naďalej budú jedným z kľúčových spôsobov, ako budovať vzťah s našimi čitateľmi.“

Spoločnosť Google poznáme ako jednu z najinovatívnejších na svete. Za jej úspechom stojí štýl riadenia, ako aj výber najlepších talentov.. Rastislav Kulich, výkonný riaditeľ spoločnosti Google Slovensko hovorí: „Snažíme sa v Google poskytnúť čo najviac priestoru na sebarealizáciu, koučing, 360° spätnú väzbu a celkovú transparentnosť. Začína to však výberom ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ, sú komfortní s neistotou, radi experimentujú a majú blízko k inováciám a digitálnym zručnostiam. Zároveň si tiež uvedomujeme, že digitálne zručnosti sú potrebné nielen v Google ale aj na celom Slovensku. Google už od roku 2016 prostredníctvom programu Grow with Google vzdeláva študentov, vývojárov i firmy v nových zručnostiach, ktoré budú v digitálnej ekonomike potrebovať. Len na Slovensku prešlo týmito vzdelávacími programami už viac než 55 tisíc ľudí.”

V spomínanej analýze AmCham EU sa uvádza, že najviac talentu chýba vo vedúcich pozíciách. Lídri budúcnosti budú potrebovať nové schopnosti, ktorými budú riadiť ľudí s rôznymi technickými zručnosťami vo virtuálnom priestore. “Zrušili sme stabilný pracovný čas a fixné sedenie, mentálne bariéry sa však odbúravajú pomalšie”, uvádza Nima Motazed zo Swiss Re a zdôrazňuje potrebu viesť ľudí a tímy k samostatnosti. Uvedomuje si, že: “Firmy budú úspešné, len ak zamestnanci porozumejú  vízii a budú hrdí, ako zodpovedne a udržateľne sa ich spoločnosť na trhu správa. Na druhej strane, zamestnanci sa budú musieť naučiť prevziať zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj a výsledky, manažéri im iba  vytvoria prostredie, ktoré takúto zodpovednosť podporuje.”