Kurz nemčiny pre IKT špecialistov ocenilo Nemecké veľvyslanectvo v SR

Komerčný obsah

Hore zľava: Lektor kurzu Christian Ahlrep, kultúrny referent Nemeckého veľvyslanectva v SR Marian Gordzielik, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA Radoslav Štefančík a člen predsavenstva stengl a.s. Peter Žemba a úspešní absolventi STENGL IT Akademie

BRATISLAVA, 12. 2. 2019 – Už 30 IT špecialistov úspešne zabsolvovalo na STENGL IT Akademie. Ide o jedinečný kurz nemčiny pre IKT trh na Slovensku. Jeho ambasádorkou je Adela Vinczeová.

Tretí ročník kurzu nemčiny so zameraním na informačné technológie sa konal v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v  Bratislave. Autorom projektu je softvérová a konzultačná spoločnosť stengl a. s., ktorá STENGL IT Akademie organizuje a produkuje zadarmo.

Doteraz o účasť zabojovalo 455 uchádzačov, podmienkou úspešnosti je prejsť náročným 3-kolovým výberom.

Kurz reaguje na aktuálny deficit nemecky hovoriacich IT odborníkov na trhu práce. Mnoho klientov pritom zadáva nevyhnutnosť nemeckého jazyka už pri vypísaní požiadaviek na IT špecialistov,” vysvetľuje obchodný riaditeľ stengl pre DACH región Peter Žemba.  “Aj vďaka znalosti nemčiny u IT expertov vieme ponúknuť zákazníkom z DACH regiónu tímy vývojárov. Špecialisti tak vedia využiť nemčinu aj doma, nielen v  zahraničí.”

Nemecké firmy na Slovensku zamestnávajú viac ako 120-tisíc ľudí. Najdôležitejšou požiadavkou je u nich vzdelanosť a  odbornosť. „Prispieva k  tomu aj znalosť nemčiny, ktorá zjednodušuje koordináciu práce, aj komunikáciu v komunite. Preto je jeho výučba nesmierne dôležitá, a to nielen na školách. Špeciálne kurzy na dovzdelávanie veľvyslanectvo vysoko oceňuje,” hovorí Marian Gordzielik z  Nemeckého veľvyslanectva v  SR.

Momentálne ponúka nemčinu ako povinne voliteľný cudzí jazyk iba 1 z  9 fakúlt technického zamerania. Dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU v  Bratislave Radoslav Štefančík vysvetľuje: “STENGL IT Akademie je pridanou hodnotou. Kurz sa osvedčil, obsahom zapadne do skupiny odborných kurzov, preto budeme radi, ak ho budeme môcť ponúknuť v  nasledujúcom akademickom roku aj pre našich študentov.”

Tí označili za najzaujímavejšie témy komunikáciu vo firme a  pracovné pohovory. Absolvent akadémie Martin Rakovský: “Devízou bol aj nemecký lektor. Upozorňoval nás na najčastejšie chyby, ktoré robia nielen ľudia, učiaci sa nemčinu, ale aj samotní Nemci.“ Ďalšími témami bol napríklad obchod, IT terminológia, ako aj negociácia a formy vyjednávania v  rôznych pracovných situáciách.

Prihlasovanie sa do 4. ročníka STENGL IT Akademie pre nových uchádzačov začne v auguste 2019.