Máte problém so svojím mobilným operátorom? Dajte nám o tom vedieť!

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok. [Spoločnosť ochrany spotrebiteľov]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Kolektívne žaloby na Slovensku

Nedovolil vám operátor ukončiť zmluvu a prejsť do inej siete, pretože ste mali uzavretú zmluvu na dobu určitú? Bola vám vyúčtovaná zmluvná pokuta za predčasné ukončenie zmluvy? Spoločnosť ochrany spotrebiteľov apeluje na spotrebiteľov, ktorí sa s týmito problémami stretli, aby sa podelili o svoju skúsenosť vyplnením formulára v závere tejto výzvy.

O čo ide? Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v roku 2020 podrobne analyzovala zmluvy a zmluvné podmienky mobilných operátorov na Slovensku.
Na základe výsledkov tejto analýzy má S.O.S. za to, že spotrebiteľ nie je na slovenskom telekomunikačnom trhu náležite chránený a zákon o elektronických komunikáciách je v rozpore s platnou legislatívou na ochranu spotrebiteľa.

Zákaz vypovedať zmluvy na dobu určitú zo strany spotrebiteľa predstavuje značnú nerovnováhu voči právam dodávateľa, ktorý môže vypovedať zmluvu bez ohľadu na to, či je uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú.
Spotrebitelia majú nenáležite obmedzené právo slobodne si vybrať dodávateľa telekomunikačných služieb v určitom momente.
Spotrebitelia sú sankcionovaní a dostávajú pokuty pri nedodržaní doby viazanosti zmluvy.
Dodávateľ zvyčajne nedáva spotrebiteľovi možnosť vybrať si, či chce zmluvu uzavrieť na dobu určitú alebo neurčitú.

Čo žiadame? S.O.S žiada zodpovedné orgány, aby komplexne preverili zmluvy, zmluvné podmienky a postupy telekomunikačných operátorov a zabezpečili, aby rešpektovali práva spotrebiteľov v EÚ. Spoločnosti by mali spotrebiteľov vopred informovať o obsahu a obchodných podmienkach a prestať používať neprijateľné zmluvné podmienky.

Spolu s partnerskými spotrebiteľskými združeniami z celej Európy združenými v Európskej spotrebiteľskej organizácii BEUC vyzývame zodpovedné orgány, aby prijali rýchle opatrenia a zabezpečili, aby slovenskí spotrebitelia mohli služby telekomunikačných operátorov využívať bez toho, aby boli zbavení svojich práv.

Ako môžete pomôcť vy? Kliknite na formulár, vyplňte krátky formulár a pomôžete nám podrobne zmapovať praktiky mobilných operátorov. Spotrebiteľov, ktorí nám pošlú aj anonymizovanú kópiu svojej zmluvy s operátorom, odmeníme štýlovým multifunkčným šálom.