Naozaj potrebujem pre svoje preklady prekladateľskú agentúru?

Komerčný obsah

[Zdroj: Unsplash]

Určite to dobre poznáte. Potrebujete preložiť dokument, napríklad pre svojho zahraničného klienta, a rozhodujete sa, či to zvládnete sami, poprípade či to zvládne váš kolega, alebo by ste mali popremýšľať nad prekladateľskou agentúrou.

V dnešnej dobe už nie je ničím výnimočné to, že človek disponuje dobrou znalosťou angličtiny. Pokiaľ sa teda jedná o nejaký jednoduchší neodborný dokument a zhodnotíte, že sú Vaše jazykové znalosti dostatočné, nemusíte sa báť preložiť si ho svojpomocne. Medzi firmami dnes často prevažuje uvoľnenejšia komunikácia, ktorá vám to celé podstatne zjednoduší.

Pokiaľ sa ale jedná o pre vás dôležitého klienta, alebo je dokument zložitejší, je vhodné predsa len vyhľadať služby prekladateľskej agentúry. Tieto agentúry združujú väčšie množstvo prekladateľov so skúsenosťami z rôznych oborov. Vďaka tomu pre nich nie je problém vyhotoviť preklady napr. z  oblasti práva, ekonómie, či preklady rôznych technických manuálov.

V prípade dlhodobej spolupráce nie je výnimkou, že vám prekladateľská agentúra pridelí tím prekladateľov, ktorý vďaka znalosti presnej terminológie a vašej firemnej kultúry zvýši odbornosť prekladov a zjednotí ich.

Rovnako tak najskôr využijete služby prekladateľských agentúr prípade, že potrebujete preklad z, alebo do menej obvyklého jazyka. V dnešnej dobe sú agentúry schopné prekladať viac než 40 svetových jazykov, niektoré sa zameriavajú na jazyky ako je arménčina, bengálčina, gruzínčina, či katalánčina a ďalšie neobvyklé jazyky.

Agentúry sú vďaka spolupráci s veľkým množstvom prekladateľov schopné zaistiť preklad v expresných termínoch. Pričom zachovávajú ich kvalitu. Rovnako tak môžu byť nápomocné pri vybavovaní súdnych prekladov, kde zaistia nielen súdneho prekladateľa, ale aj všetky sprievodné náležitosti, ktoré bývajú u súdneho prekladu nutnosťou.

Pri rozhodovaní medzi zaistením prekladu svojpomocne, alebo prostredníctvom prekladateľskej agentúry je vždy dobré zvážiť svoje jazykové znalosti a schopnosti, odbornosť prekladu a termín, kedy potrebujete mať preklad vyhotovený.