OnkoAliancia Slovensko, AIFP a AmCham vítajú avizovanú revolúciu v inovatívnych liekoch

Komerčný obsah

OnkoAliancia Slovensko, AIFP a AmCham vítajú avizovanú revolúciu v inovatívnych liekoch. [OnkoAliancia Slovensko, AIFP, AmCham]

Bratislava – 16. jún 2021 – Pacientske organizácie, zamestnávatelia a osobnosti združené v OnkoAliancii Slovensko, Americkej obchodnej komoreAsociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu s nadšením prijali informáciu o pripravovanej „revolúcii“ v dostupnosti inovatívnych liekov, ktorú v tlačovej správe zo dňa 28. mája avizovalo Ministerstvo zdravotníctva.

Ako inštitúcie a ľudia pohybujúci sa dlhodobo v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí vnímame súčasný stav dostupnosti inovatívnych liekov pre pacientov na Slovensku za extrémne kritický. Pacienti na Slovensku majú k dispozícii len tretinu liekov registrovaných v Európskej Únii a priemerný čas, kým sa liek u nás začne preplácať na základe štandardnej kategorizácie, je v priemere dva roky, zatiaľ čo napríklad v Nemecku sú to štyri mesiace. To sa odzrkadľuje aj na hrozivých výsledkoch napríklad v onkológii – na Slovensku žiaľ na rakovinu zomrie najviac ľudí spomedzi celej EÚ,“ zhodnotil súčasný stav doc. Štefan Korec, PhD., klinický onkológ s dlhoročnou praxou na Slovensku aj v zahraničí.

Združenia OnkoAliancia, AIFP a AmCham vyjadrujú Ministerstvu zdravotníctva podporu pri implementácii avizovaných zmien a sú tiež pripravené aktívne sa zapojiť do ich finalizácie. „Privítali sme avizované zmeny a sme pripravení aktívne sa na nich podieľať s cieľom dosiahnuť zlepšenie nielen onkologickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku vrátane dostupnosti inovatívnej liečby,“ uviedol ďalej doc. Štefan Korec.

Je tiež pozitívne, že Ministerstvo zdravotníctva neopomenulo financie a plánuje zahrnúť náklady spojené s týmito zmenami do rozpočtových výdavkov. Tieto položky by však nemali byť vnímané ako náklady, ale ako investície do zdravia a našej budúcnosti, pretože každé euro investované do zdravotníctva, ktoré predĺži alebo zachráni život, má z dlhodobejšieho hľadiska aj významný socio-ekonomický prínos.