Riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič ocenený holandským kráľovským vyznamenaním

Komerčný obsah

Vincent Polakovič pri udeľovaní holandského kráľovského vyznamenania [Foto: Matúš Lago]

28. 3. 2019 bol zakladateľ a riaditeľ múzea Danubiana Vincent Polakovič vymenovaný Jeho Výsosťou Kráľom Willemom-Alexandrom za Rytiera Rádu Oranje-Nassau.

Kráľovské ocenenie, udeľované za dlhodobú, mimoriadnu službu spoločnosti, štátu, resp. kráľovskému rodu, mu odovzdal holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast. Udialo sa tak pri príležitosti oslavy 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom. Vincent Polakovič sa stal len piatym Slovákom, ktorý získal toto významné ocenenie.

Reprezentatívne priestory Danubiany ako vlajkovej lode slovensko-holandských kultúrnych vzťahov boli jednoznačnou voľbou miesta oslavy bilaterálnych vzťahov, ako aj vyznamenania jej riaditeľa.

Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Alexander Micovčin pri prevzatí prvého výtlačku knihy [Foto: Matúš Lago]

Na podujatí predstavilo Holandské veľvyslanectvo na Slovensku unikátnu publikáciu Tváre holandsko-slovenských vzťahov, založenú na príspevkoch osobností, ktoré spoločne prispeli k formovaniu slovensko-holandských väzieb. Uvedenie knihy nadviazalo na 25. výročie bilaterálnych vzťahov v roku 2018 a 25. výročie otvorenia zastupiteľského úradu Holandska na území SR tento rok. Prvá kópia knihy bola odovzdaná čestnému hosťovi Alexandrovi Micovčinovi, generálnemu riaditeľovi pre európske záležitosti na MZVaEZ SR.

34 „tvárí“ slovensko-holandských vzťahov sa podelilo so svojimi príbehmi, písanými počas (viac než) 25 rokov. Sú nimi bývalí slovenskí i holandskí veľvyslanci, honorárni konzuli, predstavitelia úspešných firiem, Holanďania pôsobiaci na Slovensku i úspešní Slováci v Holandsku. Zbierka zároveň mapuje rôzne oblasti, od výskumu, cez kultúru či spoločenský aktivizmus, až po cyklistiku.

Výsledkom je živý a dynamický projekt, vychádzajúci zo známeho konceptu „humans of“, teda mozaiky osobných príbehov tvoriacej väčší obraz.

Časť spoluautorov knihy Tváre holandsko-slovenských vzťahov s veľvyslancom van der Kwastom (Gerard Meulensteen a Vincent Polakovič v strede) [Foto: Matúš Lago]

 

 

Kniha Tváre holandsko-slovenských vzťahov (PDF):

https://bit.ly/2FRW9Bq

Dokumentárny film „25“ o holandsko-slovenských vzťahoch:

https://drive.google.com/open?id=1krlEy0AD4U42rqsfgV-mpMj6fcI8uQ7x