Vaše 2 % z daní sú pre nás veľmi dôležité

Komerčný obsah

[OZ Vagus]

Vaše 2 % z daní pomôžu hradiť doplatky na lieky, ochranné pomôcky či zabezpečiť ľuďom bez domova prístup k sociálnym službám aj cez víkendy.

Ľudia bez domova patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Aktuálna situácia, ktorá je náročná pre nás všetkých, spôsobila ešte väčšiu krízu a prehlbovanie priepasti medzi väčšinovou spoločnosťou a ľuďmi, ktorí nemajú domov. Ocitajú sa na okraji záujmov štátu, podmienky na život sa v dôsledku pandemických opatrení ešte viac zhoršili a navyše, sú vystavovaní neustálemu riziku ochorenia, pretože nemajú možnosť sa izolovať doma. Občianske združenie Vagus sa snaží svojimi aktivitami pomáhať ľuďom prekonať ťažkú životnú situáciu, riešiť krízové situácie, ale aj dlhodobo pracovať s ľuďmi na tom, aby našli cestu z ulice.

Vaše 2 % z daní  pomôžu udržať prevádzku denného centra DOMEC počas víkendov

Denné centrum DOMEC je aktuálne jedinou kammenou službou, ktorá je v Bratislave pre ľudí bez domova, dostupná počas víkendových dní. Ľudia tu majú možnosť najesť sa, zabezpečiť si ochranné prostriedky a hygienu. Posilnenie prevádzky denného centra bolo významným krokom najmä počas zimných mesiacov, no cieľom OZ Vagus je udržať ju otvorenú aj počas celého roka.

Vaše 2 % z daní pomôžu hradiť ľuďom bez domova doplatky na lieky

Ľudia bez domova majú častokrát pre dlhy na zdravotnej poisťovni prístup len k neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aj obyčajná chrípka, či zranenie môžu prerásť do vážnych stavov. Z nemocníc sú prepúšťaní na ulicu, kde nemajú podmienky na doliečenie sa. OZ Vagus poskytuje ľuďom vo svojom dennom centre a v teréne ošetrenie a dostupné lieky a asistuje pri návštevách lekára. Pokiaľ sa podarí získať predpis na potrebné lieky, pre človeka bez zdravotného poistenia to znamená úhradu plnej ceny lieku. Pre ľudí bez domova sa tak lieky stávajú nedostupné, a preto OZ Vagus doplatky za lieky v takýchto prípadoch uhrádza.

Vaše 2 % z daní pomôžu luďom získať stabilný domov

Napriek krízovej situácii, OZ Vagus nepoľavuje ani zo svojich dlhodobých cieľov a rozvíja projekty bývania a zamestnávania pre ľudí bez domova. Ľudia, s ktorými združenie pracuje, častokrát žijú na ulici niekoľko rokov. Keď sa podarí spoločne dopracovať k dlhodobému, stabilnému bývaniu, je to obrovská zmena. Sociálny pracovník alebo pracovníčka sprevadza človeka v programe bývania ešte niekoľko mesiacov, až rokov, riešením zdravia, práce, ale aj témami ako susedské vzťahy, rodina, vedenie domácnosti, hospodárenie s peniazmi a podobne.

V minulom roku sa vďaka nim podarilo nájsť cestu z ulice až 29 ľuďom.

Vaše 2 % z daní sú pre nás veľmi dôležité.

Ďakujeme každému, kto sa rozhodne podporiť našu prácu s ľuďmi bez domova.

 

Tu nám môžete zanechať svoj mail a my vám pošleme potrebné tlačivá

http://bit.ly/chcem-predvyplnene-tlacivo

 

Alebo si predvyplnené tlačivá stiahnite

http://bit.ly/2-percenta-tlaciva