Aktivisti žiadajú zrušenie chovu noriek na kožušiny

Krátka správa.

Kožušinový chov noriek predstavuje zdravotné riziko pre ľudí.

Viac než 880 000 ľudí sa podpísalo pod petíciu koalíciu organizácii Fur Free Aliance za zrušenie chovu noriek na kožušinové účely. Aliancia požaduje od najbližšieho G20 summitu, aby jeho vedúci predstavitelia prijali opatrenia na zrušenie kožušinového chovu noriek nielen pre jeho krutosť voči zvieratám, ale aj z dôvodu, že predstavuje zdravotnú hrozbu pre ľudí. Norky sú totiž veľmi náchylné na ochorenie spôsobené vírusom COVID-19 a existuje riziko, že v chovných staniciach by vznikli nové mutácie koronavírusu.

Od apríla 2020 sa vírus rozšíril na viac ako 440 norkových farmách v 12 krajinách Európy a Severnej Ameriky, v dôsledku čoho sa milióny noriek infikovali a chovatelia boli nútení ich usmrtiť. Práve summit lídrov krajín G20 v Ríme môže prijať opatrenia na zastavenie kožušinového chovu týchto zvierat.