EÚ sa dohodla na reforme systému modrých kariet

EÚ dosiahla predbežnú dohodu o nástroji, ktorý uľahčí príchod kvalifikovaných pracovníkov z mimoeurópskych krajín.

Rokovania o reforme systému modrých kariet, vytvorenom v 2008, sa ťahali niekoľko rokov. Po novom by sa mala znížiť minimálna úroveň platu, ktorú musí pracovník s modrou kartou v EÚ dostávať, aj skrátiť minimálna dĺžka kontraktu. Uľahčí sa aj uznávanie profesionálnych kvalifikácií v IT oblasti.