Eurokomisia preskúma slovenské tresty za marihuanu

Krátka správa.

Európska komisia preskúma vysoké tresty, ktoré Slovensko udeľuje za držanie marihuany a jej lekárske využívanie. Uviedla to európska komisárka Ylva Johansson v odpovedi na žiadosť europoslanca Michala Šimečku (PS/RE).

Šimečka inicioval žiadosť Komisii o zásah proti drakonickým slovenským trestom za marihuanu v septembri 2021. K jeho žiadosti sa pridali aj europoslanci Martin Hojsík (PS/RE), Lucia Ďuriš Nicholsonová (nom. SaS/RE), Michal Wiezik (Spolu/EPP), Vladimír Bilčík (Spolu/EPP),  a Eugen Jurzyca (SaS/CER).

Slovenskí europoslanci Komisiu upozornili, že podľa ich právnej analýzy sú často viac ako desaťročné tresty za lekársku marihuanu v rozpore s princípmi proporcionality a predvídateľnosti, tak ako ich formulujú právne predpisy EÚ. Preto požiadali Komisiu o spustenie konania voči Slovensku podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ (tzv. infringement).

Komisárka Johansson v odpovedi na žiadosť europoslancov uviedla, že právo EÚ síce stanovuje iba minimálne tresty a jednotlivé národné štáty majú možnosť určiť vlastné maximálne hranice, tieto však musia rešpektovať princípy proporcionality a predvídateľnosti, tak ako ich vyžadujú európske právne normy, vrátane Charty základných práv EÚ.

V tomto kontexte Európska Komisia preskúma podnet, aktuálny stav na Slovensku a zváži spustenie procedúry infringementu.