Komisia spúšťa online portál pre výskumníkov z Ukrajiny

Krátka správa.

Portál je pre všetkých vedcov a výskumníkov, ktorí sídlia na Ukrajine alebo z nej utiekli. Nájdu na ňom zoznam voľných pracovných miest, stáže, ale aj praktické informácie o usadení sa v Únii.

Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu (European Research Area for Ukraine, ERA4Ukraine) zhromažďuje informácie o iniciatívach na úrovni Únie na podporu práce a živobytia výskumníkov, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. Je zároveň najnovším prírastkom do existujúcej siete EURAXESS, ktorá spája národné platformy zo 43 krajín, ktoré sú buď členskými štátmi Únie alebo sú pridružené k programu Horizont Európa.

Ukrajinským výskumníkom budú k dispozícii existujúce programy siete, vrátane Science4Refugees, ktorá ponúka stáže a pracovné miesta utečencom, spolu s praktickými informáciami o usadení sa v EÚ. Okrem toho ERA4Ukraine poskytne informácie, ktoré pomôžu výskumníkom z Ukrajiny nájsť si ubytovanie a zamestnanie a preniesť svoje akademické kvalifikácie do zahraničia.

Spustenie portálu prichádza súčasne s implementáciou širšieho súboru opatrení Únie, ktoré majú rovnaký cieľ ako portál ERA4U. V posledných týždňoch vznikli viaceré podobné iniciatívy zamerané na poskytovanie pracovných miest a profesionálnych sietí, existujúce siete boli prispôsobené tak, aby vyhovovali výskumníkom opúšťajúcim Ukrajinu.

Viac v texte EURACTIV.com.