Nový úrad Únie má zabrániť ďalšej pandémii

Krátka správa.

Podľa uniknutých dokumentov, ktoré získal portál EURACTIV, navrhla Európska komisia vznik nového Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jej úlohou bude boj s budúcimi pandémiami a hrozbami, akými je bioterorizmus.

HERA, ktorej vznik oznámila Komisia vo februári, sa má stať kľúčovým aktérom pri posilňovaní schopnosti Európy predchádzať cezhraničným zdravotným núdzovým situáciám. Má ich odhaľovať a rýchlo na ne aj reagovať. Jeho úlohou tiež bude vývoj, výroba, vytváranie zásob a distribúcia lekárskych protiopatrení. Medzi ne patria napríklad vakcíny, lieky, lekárske vybavenie, diagnostické testy či osobné ochranné prostriedky.

Očakáva sa, že Európska komisia spustí HERU začiatkom roka 2022 po krátkej prechodnej fáze. Spustenie tohto nového orgánu bude pravdepodobne aj  jedným z hlavných bodov prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyen v stredu (15. septembra) pred Európskym parlamentom.

Viac na EURACTIV.com.