Slovenská kancelária Európskej prokuratúry odhalila podvod za 48 miliónov eur

Krátka správa.

Prokurátori na území Slovenska a Česka zakročii proti štyrom spoločnostiam podozrivým z porušovania daňových a colných predpisov. Podvod spočíval v podhodnocovaní hodnoty tovaru.

Kriminálny úrad slovenskej finančnej správy počas utorňajšej akcie (11. januára) prehľadal domy a priestory firiem, ktoré by mohli mať dôkazy k predmetnému vyšetrovaniu.

Štyri nemenované spoločnosti využili zástupcov slovenských dovozcov na deklarovanie dovozu tovaru z tretích krajín na jednotný trh EÚ. Colné konanie sa vykonalo na Slovensku.

Hodnota tovaru bola podľa Európskej prokuratúry zámerne podhodnotená a tovar bol deklarovaný v režime tranzitu, ktorý znížil colné poplatky a oslobodil ho od platieb DPH. Tovar sa však následne prepravil do iných konečných miest určenia, ako bolo pôvodne deklarované.

Škoda spôsobená únikom DPH sa odhaduje približne na 30 miliónov eur a škoda spôsobená únikom na cle sa odhaduje približne na 18 miliónov eur.

Európska prokuratúra spresnila, že vyšetrovanie tohto prípadu pokračuje a ďalšie informácie o ňom budú poskytnuté v nasledujúcich mesiacoch.

Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom EÚ vrátane podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a cezhraničných podvodov v oblasti DPH. Do činností Európskej prokuratúry je zapojených 22 členských štátov EÚ.