Slovensko je v očkovaní ľudí nad 80 rokov tretie najhoršie v Únii

Krátka správa.

Európsky cieľ zaočkovať štyri pätiny seniorov sa podarilo naplniť iba piatim krajinám, Slovensko zaočkovalo len tretinu.

Európska komisia chcela do konca marca zaočkovať 80 percent únijnej populácie seniorov nad 80 rokov. Naplniť tento cieľ sa však podarilo iba piatim členským krajinám – Malte, Írsku, Švédsku, Fínsku a Portugalsku.

Priemerná krajina EÚ dosiahla v tejto kategórii 59 percentnú zaočkovanosť. Slovensko je s 32 percentami treťou najhoršou krajinou, horšie výsledky má len Lotyšsko so 17 percentami a Bulharsko s piatimi percentami. Ide o percentá zaočkovanosti aspoň jednou dávkou.

Viac v článku Politico.eu.