Súdny dvor EÚ odmietol sťažnosť poisťovne Dôvera

Súdny dvor EÚ rozhodol, že na zdravotné poisťovne fungujúce pod štátnym dozorom sa nevzťahujú európske pravidlá štátnej pomoci. Súd rozhodoval o sťažnosti poisťovne Dôvera na rozhodnutie Európskej komisie.

V roku 2007 malo podľa Dôvery Slovensko poskytnúť dvom poisťovniam – VšZP a SZP – štátnu pomoc. Dôvera poslala sťažnosť Európskej komisii. Tá však rozhodla, že aktivity VšZP a SZP sú neekonomickej povahy, preto o štátnu pomoc nešlo. Dôvera posunula prípad na Súdny dvor EÚ a žiadala anulovanie rozhodnutia Komisie.