Únia žiada od spoločnosti AstraZeneca vysoké pokuty za nedodané vakcíny

Krátka správa.

V Belgicku sa začal súdny proces medzi Úniou a AstraZenecou pre chýbajúce dávky vakcíny. Európska únia žiada, aby súd pokutoval britsko-švédsku firmu za každý deň, kedy nedodá požadované množstvá vakcín.

Európska únia chce prostredníctvom žaloby donútiť AstraZenecu, aby jej doručila 90 miliónov vakcín do júla. Podľa nej spoločnosť porušila vzájomnú zmluvu tým, že jej dala iba časť zo sľúbeného počtu vakcín. Napríklad v prvom štvrťroku AstraZeneca doručila iba 30 miliónov zo 120 miliónov vakcín. Zároveň plánuje Únii odovzdať len 70 miliónov zo 180 miliónov vakcín v tomto štvrťroku.

Únia preto žiada uvaliť pokutu „desať euro za každú dávku a deň, počas ktorého bude vakcína meškať“. To znamená, že ak súd rozhodne v prospech EÚ, mesačne by mohla AstraZeneca platiť až desať miliónov eur.

Právny zástupca britsko-švédskej spoločnosti Hawkin Boularbah odmieta obvinenia Únie. „K žiadnemu porušeniu zmluvy nedošlo. Je šokujúce, že sme obvinení z podvodu,“ konštatoval. Podľa neho spoločnosť nakoniec dodá 300 miliónov dávok s tým, že „robí sa všetko preto, aby sa vyriešili problémy“.

Viac v článku EURACTIV.com.