Začleňovanie Rómov mešká, viaceré krajiny Únie odkladajú stratégie

Krátka správa.

Viaceré európske krajiny zaostávajú vo svojich stratégiách na riešenie diskriminácie a nerovností, ktorým čelia Rómovia. Slovensko už svoju stratégiu eurokomisii zaslalo.

Očakávalo sa, že krajiny EÚ predložia svoje národné plány na začlenenie najväčšej etnickej menšiny v Európe (v rámci Strategického rámca o Rómoch na roky 2020 – 2030) do septembra 2021. Mnohé však tento termín nedodržali.

Medzi nimi je Rumunsko, Lotyšsko, Belgicko, Estónsko a Bulharsko. Väčšina z nich v súčasnosti dokončuje svoje národné plány a očakáva sa, že ich predložia Komisii v priebehu najbližších mesiacov.

Na druhej strane Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko už svoje stratégie predstavili. Ešte tento rok ich posúdi Európska komisia.

Nový strategický rámec pre Rómov po prvý raz zavádza kvantitatívne ciele. Napriek tomu je do konca desaťročia cieľom len zníženie diskriminácie voči Rómom, namiesto jej úplného odstránenia.

Viac v texte EURACTIV.com.