Kolektívne žaloby na Slovensku

Európska únia minulý rok prijala smernicu, ktorou dala spotrebiteľom právo čeliť nekalým obchodníkom v sporoch o náhradu škody spoločne. Systém nastavila tak, aby neskĺzol k šikane podnikateľov, ako sa to deje v USA. Členské štáty ale dostali do rúk viaceré dôležité rozhodnutia.

Ak sú slovenskí spotrebitelia poškodení nejakou firmou, a tá nie je ochotná situáciu napraviť, musia sa náhrady domáhať na súde. Ten ale môže trvať roky a svojou cenou niekoľkonásobne prevýšiť spôsobenú škodu.

Až 79 percent európskych spotrebiteľov hovorí, že by boli ochotní pri poškodení firmu žalovať,  ak by do toho mohli ísť spoločne. Takáto možnosť bude onedlho už aj na Slovensku, legislatívny proces prebratia európskej smernice začne koncom roka 2021 a platiť začne od júna 2023.

Členské štáty ale dostali možnosť rozhodnúť o dôležitých parametroch režimu. Môžu zvoliť systém, v ktorom budú všetci poškodení zaradení do sporu automaticky, alebo sa do neho budú musieť iniciatívne prihlásiť. Na stole je tiež otázka, kto bude môcť spotrebiteľov zastupovať a ako budú spory financované, aby boli dostupné, ale aj nezávislé.

PDF na stiahnutie