Vzdelávanie na Slovensku 2.0: Tvoríme víziu

Konferencia AmCham Slovakia: Education 2.0: Envision the Progress [AmCham Slovakia]

Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) zorganizovala konferenciu o potrebách slovenského vzdelávacieho systému.

Na podujatí sa brainstormovalo o základných líniách reformy, postavení učiteľov, o zmenách potrebných na základnom, strednom, univerzitnom stupni,  ako aj o nastavení celoživotného vzdelávania.

PDF na stiahnutie