EURACTIV Hosť: Európsky prokurátor Juraj Novocký

Európska prokuratúra začne fungovať od prvého júna. Úrad má stíhať a vyšetrovať podvody týkajúce sa finančných zdrojov EÚ, vrátane tých s DPH a korupcie. Fungovať však už mal od novembra a stále chýbajú kandidáti na delegovaných prokurátorov z troch zapojených krajín.

EURACTIV Slovensko, v spolupráci s občianskym združením EuroPolicy a pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung, prináša živý rozhovor s európskym prokurátorom za Slovensko, Jurajom Novockým. Editorka Barbara Zmušková a vydavateľ Radovan Geist sa v diskusii pýtali aj:

  • Aké budú jeho prvé kroky po spustení európskej prokuratúry a čo bude považovať za úspech?
  • Prečo má Slovensko až piatich európskych delegovaných prokurátorov?
  • Ktoré prípady na Slovensku prevezmú, ako bude ich práca vyzerať a sú nejaké riziká spolupráce so slovenskými orgánmi?
  • Čo najviac ohrozuje pokrízový rozpočet Únie?