Odporúčania z konferencie Vzdelávanie 2.0: Tvoríme víziu