Odporúčania z konferencie Vzdelávanie 2.0: Tvoríme víziu

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Vzdelávanie na Slovensku 2.0: Tvoríme víziu

Vzdelávanie a jeho kvalita musí byť celospoločenskou a apolitickou prioritou. Musí produkovať ľudí ovládajúcich jazyky, pripravených pre prax vedomosťami a mäkkými zručnosťami, ktoré pomáhajú adaptácii na meniace sa prostredie a požiadavky trhu práce.