Diskusia | Správa o právnom štáte v roku 2021

Európska komisia vydala v júli už druhú správu o právnom štáte v EÚ. Pozornosť bude upriamená najmä na Poľsko, ktoré pokračuje v problematických zmenách v súdnictve a Maďarsko, ktoré bolo po prijatí zákona, ktorý obmedzil zobrazovanie LGBT ľudí v médiách, vyzvané na odchod z Únie.

Hlavné otázky do diskusie:

– Ako fungujú nástroje Únie na ochranu právneho štátu, vrátane hodnotiacej správy? Mala jej prvá verzia žiadúci efekt? Použije sa ešte tento rok mechanizmus podmieňovania eurofondov zásadami právneho štátu?

– Ako hodnotí správa vývoj právneho štátu na Slovensku?

– Je spojenectvo Poľska a Maďarska nerozlučiteľné? Dokáže ich Únia zmeniť predtým, než oni zmenia ju? Kde ešte na mape Európy vidíme slabé miesta?

Diskutovali:

  • Vladimír Bilčík, poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
  • Marína Urbániková, odborná asistentka, Katedra mediálnych štúdií a žurnalistiky, Masarykova univerzita
  • Juraj Marušiak, vedecký pracovník, Ústav politických vied SAV
  • Kálmán Petőcz, odborník na ľudské práva, bývalý veľvyslanec Slovenska pri OSN v Ženeve

Diskusiu moderovala Barbara Zmušková, editorka portálu EURACTIV Slovensko.

Diskusia vzniká v spolupráci s