Csenger-Zalán: Silná Európa je možná len so silnými národmi

Zdroj: Zsolt Csenger-Zalán/Facebook

Vzťahy medzi Budapešťou a Bruselom sa zdajú byť trochu napäté z viacerých dôvodov. Spor okolo migrácie, nový zákon zameraný na univerzity a mimovládne organizácie s príjmami zo zahraničia… Aká je budúcnosť Maďarska v EÚ?

V prvom rade je dôležité povedať, že ľudia v Maďarsku sú absolútne za to, aby boli súčasťou Európskej únie. Som si vedomý toho, že v západných médiách môžete vidieť obraz Maďarska ako protieurópskej krajiny, no my sme len kritickí k súčasnému fungovaniu európskych inštitúcií. Európska únia potrebuje reformy.

V čom vidíte hlavné problémy európskych inštitúcií?

Máme problém s bruselskou byrokraciou. Bohužiaľ, Európska komisia navrhujem množstvo nepotrebnej legislatívy a narúša suverenitu členských krajín. Okrem toho, Komisia sleduje svoju vlastnú politiku, a to by nemala. Preto musíme s touto praxou prestať.

Ako by malo vyzerať budúce fungovanie EÚ?

Musíme zmeniť mechanizmus rozhodovania a urobiť pár krokov späť k pôvodným zmluvám. Takto môžeme stabilizovať EÚ. Určite chceme silnú Európu, no silná Európa je možná len so silnými národmi a alianciami. Viem si predstaviť, že niektoré národné skupiny vytvoria špeciálnu dohodu na začatie hlbšej integrácie v špecifických oblastiach.

Je Vyšehradská skupiny dobrým príkladom spolupráce v rámci EÚ?

Áno. Myslím si, že Vyšehrad je dnes silnejší, než kedykoľvek predtým. Zhodujeme sa na potrebe EÚ, ale prioritou je pre nás aj národná suverenita. Vieme sa na niečom dohodnúť, no nie je to záväzné pre ďalšie členské krajiny EÚ, a súčasne spolupráca nepoškodzuje krajiny, ktoré nie sú súčasťou skupiny. Integráciu nemožno nanútiť a V4 je príkladom, ako to funguje. Teraz čelíme spoločným európskym výzvam spolu, najmä v oblasti migrácie. Táto téma naše krajiny zjednotila.

No Vyšehrad je v Bruseli často považovaný za skupinu krajín, ktorá takmer všetko odmieta. Je teraz pre V4 ťažšie presadiť sa?

V4 je veľkou skupinou so 60 miliónmi obyvateľov. Je dôležitou časťou európskej populácie – viac ako 10 percent. Náš trh je veľký a otvorili sme ho inými členským štátom. Náš hlas by malo byť v Bruseli určite počuť.

Hlbšia a dobrovoľná integrácia medzi členskými štátmi je spomínaná aj v súvislosti s konceptom viacrýchlostnej Európy. Čo si myslíte o tomto scenári budúcnosti EÚ?

Viacrýchlostná Európa je niečo iné, než som spomínal pred chvíľou. Je ideou krajín jadra s veľkou mocou na jednej strane, a ostatných ako periférie na strane druhej. No čo ak sa krajiny jadra dohodnú na niečom, čo nie je dobré pre perifériu? Čo ak sa dohodnú na obmedzení slobodného pohybu? To je absolútne neakceptovateľné.

Aká alternatívna pre Maďarsko je akceptovateľná?

EÚ je dobrým projektom a jej základ treba zachovať. To znamená slobodný pohyb ľudí, kapitálu, tovarov, pracovnej sily, ako aj Schengenský priestor s otvorenými vnútornými hranicami. Na druhej strane, EÚ by sa mala vyhnúť plánom, ako je daňová únia. Sme proti tomu. Naša mena je dôležitým nástrojom. No najkľúčovejšou otázkou sú nanútené relokácie, a to nás tiež viedlo k právnym krokom voči EÚ.

Je akýkoľvek kompromis v otázke relokácií, napríklad finančné príspevky ako náhrada prijatia utečencov, pre Maďarsko akceptovateľný?

V žiadnom prípade nie. V roku 2015 bolo dokumentovaných 1,6 milióna nelegálnych migrantov. Plán relokácií sa zaoberá 160 000, to znamená desiatimi percentami z toho počtu. Doteraz sme relokovali 18 000 migrantov z Grécka a Talianska. To znamená jedno percento. Nemali by sme sledovať plán, ktorý nefunguje.

Aké je teda najlepšie riešenie? Čo robiť so všetkými tými ľuďmi, čo sú dnes v Grécku a Taliansku?

Nie je správne premýšľať o importovaní problému do Európy, preto treba priviesť pomoc tam, kde existuje potreba Migranti a utečenci prichádzajú do EÚ a väčšina z nich tu bude nešťastných. Ich integrácia je obrovskou výzvou. Nie len pre našu spoločnosť, aj pre nich. Nie je jednoduché žiť v Európe ako menšinová skupina a preto je lepšie pre obe strany, ak ich zatlačíme späť. V opačnom prípade zmiznú v EˇU tisícky ľudí bez akejkoľvek kontroly, a môžu sa sta nebezpečnými.

Môžeme to uzavrieť tak, že migrácia je pre budúcnosť EÚ kľúčovou otázkou?

Migrácia je kľúčovou otázkou pre celú Európu a jej budúci vývoj. Prebieha vojna v Sýrii, problémy sú v Afrike. Ďalším rastúcim problémom je migrácia z Bangladéša. No Európe nemôže prijať všetkých týchto ľudí. Migrácia nás môže zničiť. A potom nebudeme mať budúcnosť ani migranti.