Poľskí sudcovia žiadajú riešenie bez európskych sankcií

Protesty proti reforme súdnictva. FOTO: Pawel Supernak/EPA

„Nepáči sa mi predstava, že by EÚ vyhlásila sankcie pod Článkom 7 Zmluvy o Európskej únii,“ vyhlásil Jerzy Stępień, bývalý sudca poľského ústavného súdu.

Bývalých sudcov si advokátska komora v Paríži pozvala v súvislosti s kritizovanými zásahmi, ktoré poľská vláda robí v justícii. Európska komisia a mnohí odborníci sú toho názoru, že reformy sú hrozbou pre právny štát v Poľsku.

Jerzy Stępień sa obáva možnej izolácii krajiny v EÚ: „Poliaci sa cítia byť s Európou veľmi prepojení. Uvalenie sankcií na Poľsko by mohla vláda zneužiť na zvrátenie tohto názoru,“ varoval.

Útok na deľbu moci

O možnosti uvalenia sankcií na Poľsko sa diskutuje v súvislosti s vládnym návrhom reformy súdnictva. Konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je pri vláde od októbra 2015, predstavila sériu reforiem, ktoré majú dostať justíciu pod kontrolu exekutívnej zložky moci. Podľa vlády riešia len „nedostatky“ v justičnom systéme.

Po viacerých protestných zhromaždeniach poľský prezident Andrzej Duda 24. júla dve z reforiem vetoval. Parlament bude musieť opätovne rokovať o práve prezidenta priamo menovať ústavných sudcov a o nových pravidlách pre výber členov do Súdnej rady.

Minister môže ovládať sudcov

Poľský prezident však nevetoval pravidlá menovania bežných sudcov. Táto reforma podľa predsedu poľskej advokátskej komory, Mikolaja Pietrzaka, pripomína metódy v Soviestkom zväze.

„Minister spravodlivosti si bude môcť vybrať sudcu, ktorý ho podporuje a bude mu pomáhať v akomkoľvek procese. Napríklad v procese s politickým oponentom alebo novinárom, ktorý bol ,príliš‘ kritický.“

Pietrzak sa tiež  stále obáva, čo sa stane s dvoma vetovanými zákonmi, o ktorých v súčasnosti rokuje parlamentná väčšina: „Text bude pozmenený za zatvorenými dverami, neexistuje žiadna verejná diskusia, ktorá by opozícii umožnila text ovplyvniť,“ vyhlásil.

Najprv domáce prostriedky, potom EÚ

Európska únia zatiaľ procedúru sankcií podľa Článku 7 Lisabonskej zmluvy nespustila. Má viacero štádií a v konečnom dôsledku môžu byť členskému štátu, ktorý sa správa v rozpore so základnými hodnotami Únie pozastavené hlasovacie práva v Rade Európskej únie. Sankcie musí schváliť kvalifikovaná väčšina. Vyšehradská štvorka však pravdepodobne bude stáť na strane Poľska, najmä Maďarsko pod vedením Viktora Orbána.

Poľskí sudcovia si nemyslia, že Článok 7 je dobrým spôsobom ukončenia krízy.

Mikolaj Pietrzak chce najprv preskúmať všetky legálne cesty: „Nevylučujeme, že po vyčerpaní domácich prostriedkov sa obrátime na Európsky súd pre ľudské práva alebo na Súdny dvor Európskej únie, aby tieto zákony, ktoré ohrozujú slobodu v Poľsku, anulovali.“