Vláda v komunikácii o utečeneckých kvótach zavádza

utečenci

Predseda vlády SR Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák na macedónsko-gréckych hraniciach. Foto: TASR - Michal Svítok

Jedným z kľúčových argumentov Slovenska pri debatách o tzv. povinných kvótach pre prijímanie utečencov – (relokáciách žiadateľov o azyl) – je, že nefungujú a realizujú sa len v zanedbateľnom pomere.

V reakcii na rozsudok Súdneho dvora EÚ a otázky EurActiv.sk ministerstvo vnútra uviedlo, že Slovensko má „iný právny názor ako súdny dvor a reálne skúsenosti aj iných krajín hovoria o tom, že návrh o povinných kvótach je zlý a nefunkčný.“

Hra o čísla

Práve hodnotenie relokácií ako nefunkčných je minimálne sporné. Rezort ako aj premiér Robert Fico opakovane komunikovali, že sa v rámci tzv. kvót „doteraz podarilo prerozdeliť len asi 16-percent migrantov.“

V prvom rade, vláda systematicky používa v komunikácii slovo „migrant“, ktoré evokuje ekonomických migrantov. Správne ide o „žiadateľov o azyl.“ Títo boli na program prerozdelenia zaregistrovaní a vybraní práve preto, že majú vysokú šancu azyl dostať.

Potom sú tu samotné čísla.

Je to trochu náročnejšia matematika, ale stojí za to ju sledovať.

Existujú dve rozhodnutia Rady EÚ o relokáciách žiadateľov z Grécka a Talianska, obe zamýšľané na dva roky. Pre zjednodušenie, prvé z júla 2015 zakladá dobrovoľnú schému a druhé zo septembra 2015, kde ide o povinnú schému (tzv. dočasné povinné kvóty). Na toto druhé rozhodnutie podalo Slovensko a Maďarsko žalobu.

Dobrovoľná počítala s prerozdelením 40 tisíc ľudí (pre Slovensko 100), povinná so 120 tisíc (pre Slovensko 802: 190 z Talianska a 612 z Grécka). Spolu to dávalo 160 000 ľudí (pre Slovensko 902).

Slovensko hovorí, že relokácie, ktoré robí (16 ľudí doteraz plus ďalšie prísľuby), realizuje na základe dobrovoľného záväzku. Európska komisia pri pravidelných správach o relokáciách schémy nerozlišuje.

Čísla 40 a 120 tisíc, ktoré sa v rozhodnutiach objavili boli odhady. EÚ na základe prognóz v danom čase predpokladala, že cca toľko ľudí (kvalifikujúcich sa na prerozdelenie) príde do Grécka a Talianska počas dvoch rokov – do septembra 2017. Na základe tohto čísla vypočítala podľa kľúča prerozdelenie (kvótu) medzi členské štáty.

Kde prišlo ministerstvo vnútra k 16 %? Dalo do rovnice cca 25 tisíc žiadateľov prerozdelených k júlu 2017 a pôvodný, už nerelevatný cieľ pre obe schémy – 160 tisíc.

Znížené stropy

Reálne počty ľudí sú ale iné. Európska komisia už dávno znížila strop relokácií na číslo 98 255. S aktuálnym stavom relokácií z 4. septembra, ktorých je 27 695, sa teda úspešnosť blíži k 30 %.

Je pravdepodobné, že bude ešte vyššia.

V apríli 2017 Európska komisia avizovala, že strop môže byť nakoniec ešte nižší, možno len na úrovni 34,000, keďže počet ľudí vhodných pre relokácie je omnoho menší, ako keď sa pôvodne stanovoval cieľ.

Vysokopostavený úradník z Európskej komisie sa v apríli pre EurActiv.sk vyjadril podobne. „Nežiadame, aby ste dosiahli počet 902, pretože počty ľudí, ktorí sú takpovediac pripravení na relokáciu sú omnoho nižšie ako sme pôvodne predpokladali. Máme 16 tisíc ľudí v Grécku a okolo 3700 v Taliansku.“

Po lete sú tieto čísla samozrejme vyššie. Pri Grécku, vďaka dohode s Tureckom, však relatívne stabilné. K 4. septembru je na relokáciu pripravených 27 382 žiadateľov, teda menej ako 43 540, čo je zvyšok neprerozdelenej gréckej kvóty.

Pri Taliansku Komisia neudáva presné číslo. Krajina zažíva nové príchody a to aj ľudí, ktorí by sa na schému kvalifikovali. Problémom je aj pomalá identifikácia a registrácia do schémy aj na talianskej strane.

Stále je však dobrá šanca, že konečný počet ľudí, ktorí by sa mali premiestniť bude pod 98 tisíc a výrazne pod 160 tisíc, čo vytlačí efektivitu schémy, vyjadrenú v percentách, nahor.

Platí či neplatí?

Druhým problémom v slovenskej komunikácii je tvrdenie, že „platnosť naradenia Rady o zavedení povinného prerozdelenia migrantov na základe povinných kvót končí 26. septembra 2017“. Použil ho ako premiér, tak aj ministerstvo vnútra.

Nie je to pravda a Európska komisia to opakovane zdôrazňuje.

„Právne záväzky členských štátov v oblasti premiestňovania neprestanú platiť v septembri,“ uvádza Komisia.  Časové hľadisko len ohraničuje skupinu ľudí, na ktorých sa relokácie vzťahujú.

„Rozhodnutia Rady o premiestnení sa totiž uplatňujú na všetky oprávnené osoby, ktoré vstúpia na územie Grécka alebo Talianska do 26. septembra 2017.“

Inými slovami, znamená to, že oprávnení žiadatelia by mali byť premiestnení aj po tomto dátume a právny záväzok pre Slovensko naďalej trvá.