Vyrieši európsky prokurátor problém korupcie?

Úrad európskeho prokurátora vznikne v roku 2020. FOTO: EC

Úrad európskeho prokurátora vzniká v rámci posilnenej spolupráce. Zúčastňuje sa na nej 20 krajín EÚ, mimo ostáva Írsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Podľa neoficiálnych informácií by sa k spolupráci mohli čoskoro pridať Švédsko i Malta.

Úlohou európskeho prokurátora je chrániť finančné záujmy Európskej únie – to znamená napríklad zabezpečiť riadne vyšetrenie podvodov s eurofondami. Revízia smernice o finančných záujmoch EÚ k jeho kompetenciám pridá aj riešenie podvodov s DPH.

Korupcia vnímaná ako problém

V EÚ je korupcia ako problém vnímaná najmä v krajinách strednej a južnej Európy. Podľa indexu vnímanej korupcie Transparency International je v posledných rokoch situácia relatívne stabilná. V niektorých krajinách vnímajú občania mierne zlepšenie (napr. Česká republika, Slovensko, Poľsko), v iných skôr zhoršenie situácie (Maďarsko).

Na možnosti boja proti korupcii, napríklad pri čerpaní eurofondov, sa pýtali aj mnohí účastníci včerajšieho otvorenia konferencie „60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy“, ktorá s akonala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Hlavný hosť úvodného plenárneho zasadnutia, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, súhlasil s tým, že korupcia je vnímaná ako vážny spoločenský problém, a má negatívne hospodárske dopady.

Hoci ide o otázku, ktorej riešenie je dominantne v rukách členských krajín, M. Šefčovič verí, že pomôže zriadenie Úradu európskeho prokurátora. Najmä v prípadoch korupcie s cezhraničným rozmerom.

Európsky prokurátor definitívne spustený

Politickú dohodu o vytvorení úradu sa podarilo dosiahnuť počas minuloročného Slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Nakoniec sa však k iniciatíve nepridali všetky členské krajiny, preto bude spustená inštitútom verejnej spolupráce.

Európsky parlament dal úradu zelenú už pred časom, minulý týždeň prijali rozhodnutie o EPPO aj ministri krajín, ktoré sa do spolupráce zapoja.

Spôsob fungovania

Úrad bude mať sídlo v Luxemburgu. Fungovať začne v čase, ktorý odporučí šéf úradu, nie však skôr ako o tri roky.

Úrad bude konštituovaný postupne, prvým a kľúčovým krokom bude práve výber šéfa EPPO. Možnosť prihlásiť sa bude mať každý kvalifikovaný uchádzač. Kandidáti prejdú výberom 12-členného nezávislého výberového panelu, zloženého z bývalých sudcov, prokurátorov a expertov. V užšom výbere určí šéfa EPPO Rada a Európsky parlament.

V „centrále“ EPPO budú pôsobiť prokurátori z jednotlivých členských krajín, ktorí budú dozorovať pridelené prípady, takzvaní európski prokurátori. Každá členská krajina bude musieť ponúknuť troch spôsobilých kandidátov spomedzi aktívnych prokurátorov.

Títo kandidáti prejdú posúdením toho istého 12-členného odborného panelu, ktorý Rade odporučí najvhodnejších uchádzačov. Konečný výber bude robiť Rada. Ak ale panel neuzná niektorého z kandidátov za vhodného, jeho odporúčanie je pre Radu záväzné.

Poslednou úrovňou fungovania EPPO budú prokurátori činní priamo v národných prokuratúrach, takzvaní delegovaní európski prokurátori. Pri nich dajú členské štáty šéfovi EPPO zoznam kandidátov, jeho výber bude musieť odsúhlasiť kolégium európskych prokurátorov.