Vyšetrujme zločiny komunizmu na európskej úrovni, navrhujú Estónci

Leonid Brežnev (vľavo) a Gustáv Husák

Leonid Brežnev (vľavo) a Gustáv Husák. FOTO: ARCHÍV TASR

Estónske predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že 23. augusta, v deň, ktorý je od roku 2009 vyhlásený za Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu, zorganizuje v Tallinne stretnutie na európskej úrovni spojené s medzinárodnou konferenciou o vyšetrovaní zločinov komunistických režimov.

Celoeurópsky spomienkový deň

Celoeurópsky deň spomienky na obete komunistických a nacistických režimov bol zavedený v apríli 2009 uznesením Európskeho parlamentu.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/zakaz-popierania-zlocinov-komunizmu-v-eu-zatial-nebude-016437/

V rámci tohto spomienkového dňa sa v niektorej z metropol krajín EÚ stretávajú európski ministri spravodlivosti a zástupcovia združení obetí totalitarizmu, ako aj zástupcovia štátnych a súkromných inštitúcií a organizácií skúmajúcich zločiny totalitných režimov.

Tohoročné stretnutie sa bude už druhýkrát konať v Tallinne.

Nadnárodný vyšetrovací orgán

Estónci ministerské rokovania zamerali na otázku založenia nadnárodného orgánu pre vyšetrovanie zločinov komunistických režimov a trestných činov neodsúdených osôb, ktoré nepodliehajú premlčacej lehote.

Nadnárodné vyšetrovanie zločinov komunistických režimov je iniciatívou Platformy európskej pamäte a svedomia (PEMC), ktorá bola založená v roku 2011 v súlade s uvedeným uznesením Európskeho parlamentu.

Na zasadnutie ministrov nadväzuje konferencia “Dedičstvo zločinov komunistických režimov v Európe 21. storočia” a vo večerných hodinách aj výstava s názvom “Éra komunizmu”, ktorá sa uskutoční v Estónskom námornom múzeu.