Estónske predsedníctvo chce do konca roka dohodu na energetickom balíčku

Ando Leppiman

Ando Leppiman. FOTO: EE PRES

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Energetika v strednej Európe

Ando Leppiman je štátnym tajomníkom na estónskom ministerstve hospodárstva. Estónske predsedníctvo v Rade EÚ bude zastupovať na Stredoeurópskej energetickej konferencii – SET Plan 2017, ktorá sa koná v novembri a decembri v Bratislave. 

Európski ministri v septembri podpísali tallinnskú deklaráciu o e-energetike. Diskusie o legislatívnom balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“ stále trvajú. Aký zmysel má podpisovať deklaráciu o e-energetike?

Po prvé, digitalizácia je horizontálnou prioritou estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Podporuje balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ ako celok a prispeje k dosiahnutiu cieľov v obnoviteľných energiách a energetickej účinnosti, ako aj k lepšiemu fungovaniu trhu s elektrinou. Po celej Európe sa využíva mnoho digitálnych riešení, neexistuje však harmonizovaný prístup k týmto technológiám.

Po druhé, automatizácia a riešenia z oblasti informačných technológií (IT) môžu priblížiť zákazníkov k energetickým trhom. To je aj jeden z cieľov legislatívneho balíčka. IT riešenia môžu zákazníkom pomôcť lepšie pochopiť trh s elektrinou vďaka údajom o spotrebe či lepšej interakcii s dodávateľmi elektriny. V konečnom dôsledku môžu posilniť spotrebiteľov. Estónsko napríklad reformovalo maloobchodný trh s elektrinou na obraz veľkoobchodného trhu.

Približne 40 percent estónskych domácností kupuje elektrinu na hodinovej báze.

Čo to znamená?

Na veľkoobchodnom trhu sa elektrina naceňuje na hodinovej báze. Cena sa mení z hodiny na hodinu. Na maloobchodnom je pre spotrebiteľa bežne stanovená fixná cena. Ale spotrebiteľ môže mať lepšiu cenu a byť aktívnejším účastníkom trhu, ak istú mieru volatility zavedieme napríklad aj v segmente domácností. To sme urobili v Estónsku. Približne 40 percent domácností kupuje elektrinu na hodinovej báze. Riziko môže znamenať vyššiu cenu, ale hlavným cieľom je znížiť ceny pre spotrebiteľov.

Deklarácia o e-energetike je samozrejme nezáväzná. Medzi signatárov však patria Európska komisia, všetky členské štáty plus Nórsko, ako aj 24 súkromných spoločností a združení. A deklarácia zostáva otvorenou ďalším záujemcom. Túto tému sa budeme snažiť rozvíjať, ale aj Európska komisia by mala venovať viac pozornosti digitalizácii.

Ide o politickú deklaráciu. Diabol sa skrýva v legislatívnych detailoch. Dúfa estónske predsedníctvo v kompromis v Rade na legislatíve o dizajne trhu s elektrinou do konca roka 2017?

Áno, radi by sme dosiahli dohodu na všeobecnom prístupe na všetkých súčastiach legislatívneho balíčka vrátane tých, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov a dizajnu trhu.

Podarilo sa vám prekonať opozíciu niektorých členských štátov proti deregulácii cien?

Ešte nám zostávajú dva mesiace a pracovné zaťaženie je obrovské. Ale navrhli sme také zmeny v texte, ktoré umožňujú reguláciu cien, ak nebude mať dopad na veľkoobchodné trhy.

Asi polovica členských štátov už nemá regulované ceny ani na maloobchodných trhoch.

Znamená to, že cenová regulácia by sa obmedzovala na maloobchodné trhy?

Áno. Jednotlivé členské štáty majú odlišné prístupy k maloobchodným trhom, my však hovoríme o otvorení veľkoobchodných trhov. Asi polovica členských štátov už nemá regulované ceny ani na maloobchodných trhoch.

Európska komisia navrhla emisný strop pre kapacitné mechanizmy (výroba elektriny, ktorej hlavným cieľom je udržovať stabilitu siete). Je vo výške 550g CO2/kWh. Výroba elektriny z uhlia postupne končí, ale šéf Eurelectric tvrdí, že návrh ohrozuje plynové elektrárne. Poskytuje nové nariadenie o dizajne trhu s elektrinou dosť záruk pre najčistejšie fosílne palivo?

Estónske predsedníctvo zastupuje záujmy všetkých členských štátov a musí nájsť medzi nimi správnu rovnováhu. Navrhli sme kompromisné znenie, ktoré obmedzuje počet hodín, počas ktorých sa môžu kapacitné mechanizmy využívať. To by mohlo viesť k lepším výsledkom, čo sa týka emisií, ale tiež to umožní zachovať strategický význam výrobných rezerv. Toto je náš aktuálny návrh, o tejto otázke však bude ďalej diskutovať pracovná skupina v Rade. Ide o jednu z politicky najcitlivejších otázok a jednoduché riešenie neexistuje.

Pracujete aj naďalej so stropom 550 g CO2/kWh?

Áno. Strop ako taký nikto nenamieta. Otázkou skôr je, ako ho manažovať.

Novým prvkom v diskusii o mandáte pre Komisiu je potvrdenie jej zámeru upraviť smernicu o trhu s plynom, ktorá by sa mohla vzťahovať aj na Nord Stream 2.

Európska komisia žiada od členských štátov mandát, ktorý by jej umožnil vyjednávať o plynovode Nord Stream 2 priamo s Moskvou. Estónske predsedníctvo sa na začiatku vyjadrilo, že bude usilovať o ešte širšiu verziu mandátu. Členské štáty sú veľmi rozdelené, na jednej strane stojí Nemecko na opačnej strane štáty ako Estónsko. Dokonca aj Dánsko teraz diskutuje o zákone, ktorý by zablokoval tento plynovod pod Baltským morom. Ako sa vyvíja diskusia v Rade EÚ?

Práve včera (vo štvrtok 12. októbra) zasadla pracovná skupina, v ktorej sa diskutuje o mandáte pre Európsku komisiu. Takisto sme si vedomí názoru právneho oddelenia Rady EÚ. Niektoré členské štáty sú aj naďalej za pokračovanie vyjednávaní o mandáte, iné proti. Novým prvkom je potvrdenie zámeru Komisie upraviť smernicu o trhu s plynom, ktorá by sa mohla vzťahovať aj k Nord Streamu 2. Pre nás by malo zmysel s istotou vedieť, kedy a v akej forme Komisia úpravu navrhne. Lepšie by sme vedeli, ako máme ďalej postupovať s mandátom.

Právne oddelenie Rady EÚ sa v uniknutej analýze vyjadruje o samotnom mandáte negatívne. Môže rotujúce predsedníctvo ísť proti jeho názoru alebo ho obísť?

Je príliš skoro, aby sme mohli povedať, čo budeme robiť. My sme čestným sprostredkovateľom a členské štáty sa musia rozhodnúť. Stále je však veľa štátov, ktoré chcú pokračovanie vyjednávaní o mandáte. Určite musíme zohľadniť názor právneho oddelenia, ale aj členské štáty majú k tomu čo povedať.

Podarí sa Rade dohodnúť na mandáte do konca roka?

Je priskoro to povedať. Bude to záležať na zmenách, ktoré sa chystá Komisia navrhnúť pre smernicu o trhu s plynom.