Koordinuje európske prenosové sústavy: Snažíme sa zladiť fyziku a trhy

Európske prepojenia

Európske prepojenia. FOTO: ENTSO-E

Laurent Schmitt je generálnym tajomníkom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), ktorá zastupuje 43 prevádzkovateľov z 36 krajín z celej Európy. Rozhovor sa uskutočnil koncom mája na konferencii Integrácia elektrického trhu 2.0 v strednej a juhovýchodnej Európe.

Čo vám prekáža prevádzkovateľom prenosových sústav na legislatívnom balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“?

Celkovo sme s balíčkom spokojní, zvlášť s návrhom na dizajn trhu s elektrinou. Povedie k väčšiemu dôrazu na naceňovanie elektriny na základe dopytu a ponuky. Spokojní sme aj s tým, že ENTSO-E má byť na európskej úrovni zodpovedné za výpočet primeranosti výroby elektriny (ENTSO-E definuje primeranosť výroby ako vyhodnotenie schopnosti existujúcich zdrojov elektriny uspokojiť dopyt – pozn. red.).

Keď sa pozeráte iba na jednotlivé krajiny, môže vám ujsť, že váš sused vám môže pomôcť s bezpečnosťou dodávok.

Vo všeobecnosti je primeranosť výroby a bezpečnosť dodávok v právomoci členských štátov. Ale keď sa pozeráte iba na jednotlivé krajiny, môže vám ujsť, že váš sused vám môže pomôcť s bezpečnosťou dodávok. Snažíme sa mať širší pohľad, nad rámec jednej krajiny. Pomocou výpočtu primeranosti výroby sa pokúšame odhadnúť, ako sa môžu krajiny navzájom podporovať a vyhnúť sa tak nadmerným kapacitám.

Dnes sa primeranosť výroby počíta na národnej úrovni?

Áno, dnes sa počíta zväčša na národnej úrovni. ENTSO-E robí celoeurópske analýzy primeranosti výroby (sezónne výhľady a strednodobé prognózy). Tešíme sa, že legislatívny balíček navrhuje túto úlohu formalizovať.

Nepozdáva sa nám však, že len táto celoeurópska analýza má slúžiť pre určovanie potrieb kapacitných mechanizmov. My chceme, aby boli národné, regionálne a celoeurópske analýzy primeranosti výroby konzistentné v metodológii.

https://euractiv.sk/clanky/energetika-stredna-vychodna-europa/tisic-stran-v-skratke-co-prinasa-najvacsi-energeticky-balicek-v-dejinach-unie/

Európska komisia chce všetky výpočty primeranosti výroby robiť na európskej úrovni?

Komisia chce našu metodológiu použiť ako základ pre ďalšiu analýzu. Odporučila, aby ENTSO-E zohrala túto úlohu a nám to dokonale vyhovuje.

Potrebujeme mať aj pohľad z členských štátov a regiónov.

Ale keby mala kapacitné mechanizmy hodnotiť len ENTSO-E, bolo by to trochu problematické. Potrebujeme mať aj pohľad z členských štátov a regiónov.

Je toto pre vás ten najdôležitejší problém?

Kontroverznejším problémom je, ako zúročiť ďalšiu spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav pre kontrolu a manažment sietí.

Laurent Schmitt

Laurent Schmitt

Od roku 2008 existujú iniciatívy regionálnych koordinátorov bezpečnosti. Vznikli po výpadku elektriny, ktorý rozdelil prepojené elektrické siete na tri bloky. Tí starší koordinátori sú TSCNET v Nemecku a CORESO v Belgicku. V roku 2015 vznikol nový regionálny koordinátor bezpečnosti SCC. Všetci naši členovia súhlasili s tým, že dobrovoľne pôjdu cez regionálneho koordinátora bezpečnosti pri „koordinovaní“ piatich služieb súvisiacich s operatívnym plánovaním.

Pre to, aby sme predišli nevyváženosti medzi regiónmi a aby bola celoeurópska analýza možná, musíme uznať, že potrebujeme rovnaké metodológie na výpočet.

Komisia zvolila direktívny prístup, keď hovorí, že chce založiť samostatné entity v regióne – regionálne prevádzkové centrá – a dať im rozhodovaciu právomoc.

Komisia však zvolila direktívny prístup, keď hovorí, že chce založiť samostatné entity v regióne – regionálne prevádzkové centrá – a dať im rozhodovaciu právomoc. To jednoducho nie je realizovateľné. Bezpečnosť dodávok je stále v zodpovednosti prevádzkovateľov prenosových sústav.

A vy chcete, aby táto zodpovednosť zostala na národnej úrovni?

Áno, zodpovednosť na úrovni krajín musí byť uznaná na základe Lisabonskej zmluvy. Je lepšie umožniť iniciatívy prichádzajúce zdola – regionálni koordinátori bezpečnosti. Prevádzkovatelia prenosových sústav vedia, že musia spolupracovať.

Bezpečnosť dodávok je podľa Lisabonskej zmluvy v zodpovednosti krajiny a miestneho prevádzkovateľa. 

Majú dostatočný prehľad v regióne?

Áno. Regionálni koordinátori bezpečnosti sú nástrojmi pre regionálne výpočty. Dnes sú skôr kontrolnými inštitúciami s tým, že rozhodnutia prijímajú krajiny. A tak by to malo zostať. Bezpečnosť dodávok je podľa Lisabonskej zmluvy v zodpovednosti krajiny a miestneho prevádzkovateľa.

V sektore plynu bola bezpečnosť dodávok regionalizovaná prostredníctvom nového nariadenia.

Porovnávame dva odlišné sektory. Elektrina sa nedá ľahko skladovať. Prevádzkovanie siete v reálnom čase je v porovnaní s plynom komplikované. Čo sa týka denných trhov a trhov a obchodovania v reálnom čase, musíte sa vedieť rozhodovať rýchlo a – ak treba – aj rozdeliť elektrický systém. V prípade veľkej celoeurópskej krízy je možnou cestou aj rozdelenie systémov v rámci krajín.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/dodavky-plynu-budu-bezpecnejsie/

Sme veľmi naklonení regionálnej koordinácii v bezpečnosti dodávok a chceme, aby regionálni koordinátori bezpečnosti robili viac. Ale nie tak, ako to teraz navrhuje predložená legislatíva

Z vášho pohľadu táto legislatíva prenáša príliš veľa právomoci na regionálnu a európsku úroveň?

Áno, presne tak. Rozhodovanie sa tam presúva, ale my nemáme žiadne regionálne entity zodpovedné za bezpečnosť dodávok. Keď stojíte pred extrémnym scenárom výpadku elektriny, ktorý si vyžaduje strategické rozhodnutia…

Keď je sieť v zime pod náporom, môže nastať extrémny scenár, ktorý si vyžaduje rýchle opatrenia na trhu.

Ide v dnešnej dobe o realistický scenár?

Stáva sa to veľmi často. Keď je sieť v zime pod náporom, môže nastať extrémny scenár, ktorý si vyžaduje rýchle opatrenia na trhu. V takom prípade musí mať zodpovedná entita právomoc sa takto správať. Koordinátori regionálnej bezpečnosti môžu robiť výpočty a dávať rady, ale prevádzková zodpovednosť musí zostať u (miestnych) prevádzkovateľov prenosových sústav.

Na vlaňajšom regionálnom fóre ENTSO-E v Bratislave povedala šéfka maďarského prevádzkovateľa MAVIR Kamilla Csomai, že od legislatívneho balíčka čaká vyjasnenie úlohy prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Podarilo sa mu to?

Je to jedným z prvkov balíčka. Sú tam dobré aj zlé body. Dobré je, že uznáva potrebu organizácie, ktorá bude koordinovať prevádzkovateľov distribučných sústav – podobne ako prevádzkovatelia prenosových sústav. V ENTSO-E sme zriadili fórum, aby sme dosiahli zhodu na niektorých princípoch spolupráce prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav.

Balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“ vytvára nesprávny dojem, že veľkoobchodné a maloobchodné trhy sú oddelené.

Balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“ však vytvára nesprávny dojem, že veľkoobchodné a maloobchodné trhy sú oddelené. To nie je to, čo potrebujeme. Potrebujeme trh pre prosumerov (spotrebiteľov energie, ktorí ju zároveň vyrábajú – pozn. red.). To, čo sa deje medzi prenosovými a distribučnými sústavami, musí byť manažované ako súčasť prevádzkovania siete.

Nebolo by pre vás jednoduchšie izolovať maloobchodný trh? Za vzťah s prosumermi sú predsa zodpovedné distribučné sústavy.

Čo sa týka fyzických pripojení, určite. O tom nediskutujeme. Ale keď hovoríme o integrácii trhov, budeme diskutovať. Ak izolujete maloobchodný trh, izolujete všetku flexibilitu prosumerov od operácií na veľkoobchodných trhov. Ak chcete na týchto trhoch zvýšiť flexibilitu, musí byť prístup k zdrojom.

Vidíme čoraz viac prosumerov, zvlášť tých s fotovoltaickými zdrojmi a elektrickými autami.

Ale v súčasnosti je flexibilita na strane dopytu marginálna, že?

Začína rásť. Začalo to so zdrojmi v priemyselných prevádzkach. Teraz vidíme čoraz viac prosumerov, zvlášť tých s fotovoltaickými zdrojmi a elektrickými autami. My tvrdíme, že by mali byť súčasťou integrovaných energetických trhov.

Nie sme proti tomu, aby distribučné sústavy zohrávali svoju úlohu v riadení preťaženia na sieti. My však vieme povedať viac o tom, akú flexibilitu potrebujú. Flexibilita by mala prichádzať zo všetkých úrovní. A o flexibilite z prenosových a distribučných sústav musí rozhodovať jediná platforma.

Vy v podstate tvrdíte, že cezhraničný tok elektriny bude v budúcnosti závisieť na tom, či si pustím alebo vypnem práčku.

Udržovanie rovnováhy v celoeurópskom systéme bude závisieť hlavne na jednej veci: ukazovateľovi ceny v reálnom čase. Bude závisieť aj na iných cenových signáloch, ktoré budú podľa možností poskytovať miestne distribučné sústavy. Na konkrétnom mieste v systéme napríklad nebudete môcť nabíjať všetky elektrické vozidlá. Ak ich tam bude veľa, bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebovať flexibilitu pre riadenie preťaženia.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/ake-budu-elektricke-siete-buducnosti-energetici-sa-pripravuju-na-svoj-uber/

Myslite aj na to, že hoci distribútori pripájajú spotrebiteľov fyzicky, prenosové sústavy sa starajú o frekvenciu.

Potrebujeme si tiež priznať, že pravidlá budú v jednotlivých krajinách iné. V niektorých krajinách sú distribútori veľkí, inde malí. Ich technické spôsobilosti sa budú veľmi líšiť.

Približne 70 percent prepojení medzi štátmi EÚ nie je dostupných pre komerčnú prevádzku. Prečo?

Toto je komplexná téma súvisiaca s manažovaním bezpečnosti dodávok. Máme vysoko prepojené siete. Fyzika sietí je taká – a netýka sa to len medzištátnych prepojení, ale aj kapacít vo vnútri štátu – že sú priemerne využívané na 30 až 40 percent.

My sa snažíme zladiť fyziku a trhy a ideme na to krok za krokom.

V budúcnosti by sme mali byť transparentnejší vo vysvetľovaní našej situácie. Nemôžete však ísť proti fyzike. My sa snažíme zladiť fyziku a trhy a ideme na to krok za krokom.