Poľský energetik: Vízia nového trhu s elektrinou je trochu utopická

elektromer, trh s elektrinou

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Energetika v strednej Európe

Aký je názor PKEE na zimný balíček z dielne Európskej komisie?

Riešenia navrhované v zimnom balíčku idú správnym smerom. Ak chce Európska únia integrovať trh s elektrinou, treba sa pozrieť na trhové zlyhania prítomné v súčasnom systéme. Jedným z nich je nedostatok trhových signálov pre investorov spôsobený vplyvom obnoviteľných zdrojov na ceny elektriny. Dnes veľkoobchodné ceny elektriny nepokrývajú prevádzkové náklady výroby elektriny z konvenčných zdrojov, nehovoriac o kapitálových výdavkoch na nové investície. Spochybňuje to bezpečnosť dodávok.

Vítame tiež, že návrhy signalizujú snahu priblížiť podporné schémy pre obnoviteľné zdroje k trhovým princípom a odstrániť prioritný dispečing obnoviteľných zdrojov. Ak hovoríme o väčšom priestore pre trh, musíme naozaj postupne skoncovať s privilegovaným zaobchádzaním istých technológií.

Niektoré návrhy nie sú v súlade so skutočným rozvojom kapacít cezhraničných prepojení.

Myslíme si, že zimný balíček správne identifikoval súčasné problémy. Niektoré návrhy však nie sú v súlade so skutočným rozvojom kapacít cezhraničných prepojení.

Trápi nás tiež problém vzájomnej vzácnosti. Čo sa stane, ak budeme mať napríklad nedostatok výrobných kapacít v Nemecku aj Poľsku? Môžeme sa naplno spoliehať na našich susedov, že nám dodajú energiu cez hranicu? Podľa návrhu nariadenia o trhu s elektrinou to budú musieť urobiť, ale národní prevádzkovatelia elektrizačných sústav v každej krajine sú motivovaní prerozdeľovať dostupný prúd na vlastnom teritóriu.

V budúcnosti bude investície do kapacít na výrobu energie stimulovať trh pod vplyvom cien na základe nedostatku skôr ako na základe platieb za kapacitné mechanizmy. Myslíte si, že toto je realistická myšlienka?

Nemyslím si to a Komisia si to podľa mňa tiež nemyslí. Preto vyvinuli relatívne silný kontrolný systém pre kapacitné mechanizmy namiesto stanovenia trhu ako jediného riešenia. Kapacitné mechanizmy už zaviedol alebo plánuje aspoň tucet štátov. Preto bude dôležité zabezpečiť, aby sa tieto schémy rozvíjali v súlade s trhovými pravidlami, aby boli otvorené všetkým technológiám, aby nediskriminovali cezhraničnú výrobu a tak ďalej.

Kapacitné mechanizmy budú jediným spôsobom ako poskytnúť nevyhnutné príjmy pre existujúce výrobné kapacity a určitú predvídateľnosť potrebnú pre investície do nových prevádzok.

V PKEE sme pripravili správu, ktorá hodnotí, či bude fungovať len trh s energiou, ak odstránime cenové stropy a zavedieme určovanie cien na základe nedostatku. Toto riešenie by neposkytlo plnú bezpečnosť dodávok. Preto si myslíme, že kapacitné mechanizmy budú jediným spôsobom ako poskytnúť nevyhnutné príjmy pre existujúce výrobné kapacity a určitú predvídateľnosť potrebnú pre investície do nových prevádzok.

Ak rozumiem správne, znamená to, že aj keď budú kapacitné mechanizmy prechodným riešením medzi súčasnou situáciou a trhom, vy tvrdíte, že sa ich nezbavíme po desaťročia.

Keď sa pozriete na súčasný vývoj, veľkoobchodné ceny elektriny neustále klesajú. Obnoviteľné zdroje vyraďujú konvenčné kapacity zo zásluhového vnímania. Čím viac obnoviteľných zdrojov máme na trhu, tým nižšie sú veľkoobchodné ceny.

Problémom tiež je, že s väčšou kapacitou obnoviteľných zdrojov musíte zabezpečiť rezervné kapacity pre situácie, keď vietor nefúka a slnko nesvieti, pretože prevádzky na skladovanie elektriny stále nie sú dostupné na komerčnej báze. Pre tieto rezervné kapacity potrebujete dlhodobú perspektívu predvídateľnej úrovne návratnosti investícií.

Životnosť plynových elektrární je asi 30 rokov, uhoľných asi 40.

Ak firma investuje miliardu eur do plynových alebo uhoľných elektrární, musí si byť istá, že sa z nich nestanú špinavé aktíva. Rozhodnutia dodávateľov energií sú veľmi dlhodobé. Životnosť plynových elektrární je asi 30 rokov, uhoľných asi 40. Nemyslíme si, že oceňovanie na základe nedostatku by zabezpečilo takú dlhodobú istotu.

Maciej Burny

Maciej Burny

Reforma trhu s elektrinou sa na druhej strane snaží zabezpečiť, aby bolo celé prostredie predvídateľnejšie a aby systém fungoval. V skutočnosti je hlavným cieľom návrhu dať investorom viac istoty.

Komisia naozaj identifikovala problém chýbajúcej rezervnej kapacity. Jej odpoveďou sú lepšie fyzické prepojenia, pokrok v prepájaní trhov, spoločné aukčné zóny a tak ďalej. Riešenie by mala napokon priniesť celoeurópska supersieť, ktorá zabezpečí, že v prípade nedostatku elektriny v jednom členskom štáte alebo regióne budete môcť dovážať elektrinu z jednej krajiny alebo regiónu.

Ale ako som už povedal, že toto je trochu utopická vízia. Sme pripravení odovzdať kontrolu nad bezpečnosťou dodávok iným členským štátom? Môžeme sa naplno spoľahnúť na dodávky energie v čase vzájomného nedostatku?

Vzhľadom na súčasný stav prepojení a rozdiely medzi zazmluvnenými kapacitami a skutočnými fyzickými tokmi medzi členskými štátmi je ťažké určiť, či bude fungovať celoeurópsky dohľad a či môže byť elektrina naozaj dodaná v požadovaný moment. Životnosť kapacitného mechanizmu bude veľmi závisieť na tom, ako dlho mu bude trvať integrácia na trh.

Čítajte aj .PDF špeciál „Energetika v strednej Európe“ z roku 2016 TU >>>