Čo spôsobuje zdražovanie elektrickej energie?

Krátka správa

Slovenské elektrárne, dominantný výrobca elektrickej energie na Slovensku, odmietajú kritiku Klubu 500 za zvyšovanie cien elektrickej energie. Ceny podľa nich tvorí na voľnom trhu rovnováha ponuky a dopytu a rast cien pozorovaný v poslednom čase je spôsobený tým, že Európa zanedbala investície do nových výrobných zdrojov.

Klub 500, združujúci veľkých slovenských priemyselných výrobcov, spoločnosti Enel – Slovenské elektrárne vyčítal „nekorektné“ správanie „hraničiace so zneužívaním monopolného postavenia na trhu“ (EurActiv, 8. november 2007). Poukazoval na „návrhy cien pre priemyselných odberateľov na Slovensku na rok 2008, ktoré sú vyššie oproti roku 2007 až o desiatky percent“. Vládu vyzval, aby reguláciou zabránil zvýšeniu cien, dokonca navrhol spätné odkúpenie podielu od talianskej spoločnosti Enel: „Vláda Slovenskej republiky by pre našu ekonomiku urobila najlepšie, ak by sa so spoločnosťou Enel dohodla na spätnom odkúpení podielu v Slovenských elektrárňach.“

Enel – Slovenské elektrárne však vidí príčinu zvyšovania cien inde. Hovorca spoločnosti Juraj Kopřiva pre EurActiv povedal: „Mechanizmus cenotvorby vo veľkoobchode je úplne v rukách voľného trhu, ktorý nie je obmedzený hranicami Slovenska, ale je veľmi dobre prepojený v rámci celej európskej siete UCTE. Slovenské elektrárne cenu nestanovujú. Otvoria aukciu a akceptujú cenové ponuky vtedy na úrovni, na ktorej sa dopyt stretne s ponukou. Je to je to transparentný spôsob používaný na všetkých svetových trhoch. Práve preto veľkoobchodné ceny elektriny klesajú alebo stúpajú v reakcii na vývoj ponuky elektrickej energie v ktoromkoľvek mieste energetickej sústavy.“ Súčasne upozornil, že v čase, keď spoločnosť otvorila tender na nákup energie, sa na Balkáne prejavil nedostatok zdrojov vedúci k rastu cien. A tak bola v Nemecku cena 57,5 EUR/MWh, na Slovensku 61,3 EUR / MWh, v Maďarsku vyše 70 EUR/MWh „a ďalej na juh a juhovýchod sa kontrakty uzatvárali pri ešte vyšších cenách“.

Juraj Kopřiva tiež podčiarkol, že Enel – Slovenské elektrárne, ako výrobca a nie distributér energie, nie sú zodpovedné za cenu elektriny predávanej konečnému spotrebiteľovi.

Na margo toho, prečo je podľa Eurostatu na Slovensku jedna z najvyšších cien elektrickej energie uviedol, že problém je v spôsobe vyjadrenia ceny. Údaje Eurostatu, ktoré používa aj Klub 500, cenu vyjadrujú v jedtkách „parity kúpnej sily“. Podľa Kopřivu však odborníci pri základných komoditách (elektrina, ropa, uhlie, kovy…) odporúčajú vyjadrovať hodnotu v nominálnej spoločnej mene (euro, resp. dolár) a nie v parite kúpnej sily. Ceny týchto komodít sa totiž generujú na globálnych trhoch, kde paritu kúpnej sily (vyjadrujúcu vzťah cenovej hladiny k miestnej priemernej mzde) nemožno aplikovať.