Dodávky plynu budú bezpečnejšie

Stanica Kapušany

Stanica Kapušany. FOTO-TASR/AP

Na nových pravidlách o bezpečnosti dodávok plynu sa v stredu (26.4.) dohodli predstavitelia členských štátov a Európskeho parlamentu (EP).

Nové pravidlá prinášajú jednotný prístup k energetickej bezpečnosti členských štátov s cieľom lepšie zvládať výpadky dodávok. Informovala o tom dnes Komisia.

Úspech maltského predsedníctva

Členské štáty v trialógu s Komisiou a Parlamentom zastupovalo maltské predsedníctvo. Kompromis v Rade EÚ, kde sedia národní ministri, zabezpečilo ešte minuloročné slovenské predsedníctvo.

Podľa navrhovaných pravidiel by mali mať členské štáty povinnosť navzájom si pomáhať v prípade rozsiahlych výpadkov dodávok zemného plynu. Prioritou bude zabezpečenie dodávok do domácností a kľúčových sociálnych inštitúcií.

https://euractiv.sk/clanky/energetika-stredna-vychodna-europa/ministri-pre-energetiku-sa-dohodli-na-dodavkach-plynu-v-case-krizy/

Nové pravidlá povzbudzujú aj užšiu regionálnu spoluprácu prostredníctvom prijímania preventívnych a krízových opatrení. Dodávatelia plynu budú musieť ohlásiť dlhodobé zmluvy o dovoze plynu, ak predstavujú najmenej 28 percent ročnej spotreby plynu v členskom štáte.

Solidarita členských štátov

Energetická bezpečnosť je kľúčovou súčasťou budovania Energetickej únie, ktorú má na starosti slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

“Dosiahli sme výrazný pokrok pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti. Nové pravidlá sú založené na solidarite a spolupráci členských štátov. Hoci sú národné pravidlá v členských štátoch dôležitou súčasťou, rámec na úrovni EÚ dokáže aktivity štátov koordinovať. Európa sa stáva lepšie vybavenou na odvrátenie a zvládanie prípadných kríz,” uviedol Šefčovič.

Dohodnuté pravidlá teraz musia prejsť štandardným európskym legislatívnym procesom, musia ich teda formálne schváliť členské štáty v Rade EÚ a europarlament.