Energetická legislatíva je v „bode zlomu“

Podľa Mogga sa pre európske energetické regulačné úrady všetko mení. EÚ totiž práve rokuje o právomociach a úlohe novej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Existujúce organizácie sú tvorené na  národnej úrovni. No ACER bude „fyzicky nezávislou európskou inštitúciou“, s radou regulátorov zodpovednou za rozhodovanie, tvrdí.

S ohľadom na diverzifikáciu prepravných trás si Mogg myslí, že kvôli chýbajúcim prepojeniam sietí nevidia v súčasnosti tranzitné krajiny žiadne výhody s pripojenia sa k projektom. No plynová kríza ukázala, že neistota bude členov tlačiť k tomu, aby zabezpečili schválenie lepších podmienok, s dôrazom na lepšie prepojenie a solidaritu.

„Agentúra sa vyvinie ako výsledok tohto (procesu), nie ako nejaká umelá myšlienka, že agentúra môže nanucovať pravidlá, ktoré si vynútia integráciu trhu“ tvrdí Mogg. Podľa neho budú právomoci Agentúry odrážať aj fakt, že integrácia už prebieha.

Prednedávnom vytvorilo 24 európskych operátorov transmisných systémov (TSO) pre elektrinu novú celoeurópsku sieťovú organizáciu, ENTSO-E. Mogg tvrdí, že Komisia bude musieť hľadať rovnováhu medzi úlohami ACER a budúcimi ENTSO (pre elektrinu a plyn), resp. sieťami národných transmisných operátorov.

Podľa neho musí Komisia „použiť všetku expertízu, znalosť miestnych podmienok a skúsenosti z dlhodobého pôsobenia, ktoré mnohí TSO majú“, a súčasne sa starať o záujmy európskej verejnosti.

Mogg zdôraznil, že pre integrovanejší trh sú kľúčové spoločné operačné štandardy. Veľké výpadky prúdu v rozsiahlych oblastiach (blackouts) boli podľa neho spôsobené práve rôznymi štandardmi.

Podľa Moggovho názoru je snaha Českého predsedníctva zaviesť jednotnú tarifu za prenos elektrickej energie v celej EÚ „dostatočne ambiciózna pre predsedníctvo“. No práve na túto otázku sa podľa jeho skúseností zameriavajú najzložitejšie rokovania v rámci ERGEG. „Keď sa príde k peniazom a veľkým zmenám, máte veľké problémy.“