EÚ chce brániť energetický trh

Komisia chce zjednotenie trhov s elektrickou energiou v EÚ. Zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa

Dôverný pracovný dokument Komisie, ktorý získal Financial Times, naznačuje, že Únia môže prijať opatrenia, ktoré obmedzia prístup zahraničných firiem (z nečlenských krajín) na európsky trh s plynom a elektrickou energiou.

Reštrikcie môžu siahať od „prísneho preskúmania“ ponuky zahraničných firiem na kúpu až po úplný zákaz predaja zahraničnému investorovi. Komisia vychádza a argumentu, že energetický sektor je „strategickou oblasťou“ a preto si vyžaduje ochranu.

Medzi opatreniami je aj klauzula o reciprocite – reštrikcie sa budú vzťahovať predovšetkým na krajiny, ktoré samé obmedzujú prístup na svoj energetický trh. Investície európskych spoločnosti do energetiky na vlastnom území napríklad tvrdo obmedzuje Rusko a Saudská Arábia.

Dôvodom spojenia týchto opatrení s liberalizáciou sú obavy, že otvorenie trhov, najmä tzv. „unbundling“ (oddelenie vlastníctva výroby energie, a transmisie a predaja spotrebiteľom) povedie k tomu, že kontrolu nad výrobou energie, ale aj distribučnými sieťami, preberú mimoeurópske firmy.

Ďalší interný dokument Komisie, ktorý získal Financial Times Deutschland, zas varuje, že ak bude mimoeurópskym krajinám predaná príliš veľká časť aktív na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom, EÚ sa stane „zraniteľnou“ vonkajšiemu politickému tlaku.

Napríklad uzavretie dodávok plynu na Ukrajinu ruským energetickým gigantom Gazprom bolo mnohými považované za taktiku, ktorou sa Moskva snažila upevniť politický vplyv na svojej západnej hranici. Gazprom má podľa Financial Times „veľké ambície“ rozšíriť svoje existujúce vlastníctvo v EÚ.

Komisia by mala svoje návrhy liberalizácie energetického trhu EÚ zverejniť 19. septembra.